Creative Business

De onderzoekslijn Creative Business onderzoekt nieuwe vormen van zakelijke zelforganisatie in de creatieve industrie. Paul Rutten is lector voor Creative Business. Highlights 2013 Lector Paul Rutten was in 2013 onder meer bezig met de projecten Mapping Creative Rotterdam en Serious Gaming en het onderzoek Rotterdam Maakt Verschil. Voor Mapping Creative Rotterdam werd gedetailleerde kennis over…

Lees verder

Revolutie van de Maakindustrie

De onderzoekslijn “revolutie van de maakindustrie” onderzoekt de impact van nieuwe, directe digitale productie technologieën en methoden (zoals Fab Labs en 3D printen) op ontwerpen en produceren. Hierdoor is er een nieuwe type van maakindustrie in opkomst: local en genetwerkt. En ook de bestaande industrie maakt gebruik van deze nieuwe paradigma’s en technologieën. Deze ontwikkeling…

Lees verder

Communication in a Digital Age

De onderzoekslijn Communication in a Digital Age onderzoekt de impact van nieuwe media en communicatietechnologie op het werkveld van visuele designers en kunstenaars, en de daarmee samenhangende veranderingen in cultuur en in basisconcepten van kunstenaarschap. Dit wordt vertaald naar nieuwe kennis en innovatieve praktijkprojecten voor studenten, docenten en professionals. De lector voor deze onderzoekslijn is…

Lees verder

Human-Centered ICT

De onderzoekslijn Human-Centered ICT heeft als doel kennis en kunde over mensgericht ontwerpen te verzamelen, uit te werken en te verspreiden en zo een antwoord te geven op de vraag hoe je ICT en nieuwe media ontwerpt die aansluiten bij alledaagse wensen en behoeften. De kerngedachte hierbij is dat de betekenis voor de eindgebruiker richting…

Lees verder