Talent voor de creatieve economie

Ondernemerschap in creatieve opleidingen binnen het Hoger Beroepsonderwijs.

Creativiteit en ondernemerschap als activa op de balans van de 21ste eeuw

Thema van deze publicatie is de plaats van ondernemerschap binnen het kunstvakonderwijs en de creative technologies-opleidingen binnen het HBO. Paul Rutten was een van de trekkers van het projectteam dat het onderzoek uitvoerde voor het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en eindverantwoordelijk voor deze publicatie.

Het rapport laat zien dat deze opleidingen ondernemerschap een plaats geven binnen hun curricula, maar sterk verschillen in de manier waarop. De onderzoekers stellen dat de buitenwereld ondernemerschap steeds meer ziet als integraal van de competenties van jonge creatieve professionals. Ze onderstrepen dat als volgt:

“Ondernemerschap en creativiteit zijn geen geïsoleerde vaardigheden of competenties. De buitenwereld stelt nieuwe eisen aan studenten die de creatieve opleidingen verlaten en ambiëren met hun vak aan de slag te gaan. Meer ondernemerschapsvaardigheden is een belangrijk antwoord op die uitdagingen. Een geïntegreerde aanpak van ondernemerschap en creativiteit met nieuwe combinaties binnen bestaande curricula verdient aanbeveling. Daarbij kan het hoger beroepsonderwijs zich blijven beroepen op zijn vertaling, verbeelding en toepassing van de geleerde ervaring naar de praktijk in de vorm van praktijkgericht onderzoek.”

De PDF vind je hier

Talent voor Creative Economie