Reinventing the Art School, 21st Century

ReinventingArtschoolIn opdracht van en in samenwerking met de Willem de Kooning Academie produceerde Creating 010 een boek met kritische visiestukken over veranderende rol van het kunstonderwijs in een tijd waarin nieuwe maatschappelijke, artistieke, economische en technologische ontwikkelingen er voor gezorgd hebben dat de traditionele grenzen tussen de artistieke disciplines opgeheven zijn.

De auteurs van dit boek zijn lectoren van drie van de vijf onderzoekslijnen van Creating 010, Florian Cramer van Communication in a Digital Age, Paul Rutten van Creative Business en Peter Troxler van Revolutie van de Maakindustrie, en de directeur van de WdKA, Jeroen Chabot.

Het boek werd in september 2013 gepubliceerd, het moment dat het nieuwe curriculum van de WdKA in werking trad. De nieuwe structuur van het WdKA-curriculum met discipline-overstijgende artistieke, commer- ciële en maatschappelijke domeinen, wordt in dit boek vanuit verschillende invalshoeken onderbouwd: de geschiedenis van kunst- academiën, de geschiedenis van moderne avantgardekunsten, de creatieve industrie en de culturele impact van nieuwe informatie- en maaktechnologie.

De oplage van 1000 stuk was binnen drie maanden bijna uitverkocht. Voor 2014 is een tweede editie met nieuwe aanvullende bijdragen gepland.

Medewerkers: Florian Cramer, Paul Rutten, Peter Troxler, Jeroen Chabot Samenwerkingspartner: WdKA Resultaat: boek

De publicatie is hier te vinden.