I would rather design a poster than a website

Het doel van het kunstonderwijs is dat wij studenten opleiden die met hun werk nieuwe vorm en betekenis geven aan ons alledaagse leven. Dit alledaagse leven is in de loop van de 21ste eeuw erg veranderd en wordt nadrukkelijk door nieuwe informatietechnologie gevormd. De digitalisering van onze samenleving is een feit.

Tien tot vijftien jaar geleden waren de digitale media nog nieuw en werd het artistieke werk, dat gemaakt werd met deze ‘nieuwe media’, als experimenteel en exploratief beschouwd. Inmiddels hebben de ontwikkelingen binnen de ICT- & mediatechnologie niet alleen onze beeldcultuur maar ook onze alledaagse communicatie radicaal veranderd. Hierdoor rijst de vraag welke rol de hedendaagse kunst en ontwerppraktijk nu binnen dit digitale domein speelt.

Des te vreemder is dat je in deze tijd bij de afstudeertentoonstellingen van de verschillende Nederlandse academies bijna uitsluitend traditionele en analoge mediaprojecten ziet. Er zijn op de kunstacademies bijna geen studenten die afstuderen met vernieuwende, interessante digitale media of hybride producties.

I would rather design a poster than a website is een kwantitatief onderzoek waarin de rol van ict en mediatechnologie wordt onderzocht binnen het huidige kunstonderwijs in Nederland. Dit onderzoeksproject stelt studenten vragen over hoe zij gebruik maken van digitale media in hun persoonlijke leven en hoe zij digitale media binnen hun studie inzetten. In de periode van oktober 2011 tot januari 2013 hebben er 537 kunstacademie studenten deelgenomen aan een enquête. De resultaten, conclusies en aanbevelingen zullen in het voorjaar van 2014 resulteren in een publicatie.

Meer informatie is te vinden op:
iwouldratherdesignaposterthanawebsite.nl

Instituut: WdKA Medewerkers: Aldje van Meer, Florian Cramer, Eva Visser, Helen Poelwijk & student-assistent Matthijs Klip Studenten: 537 Samenwerkingspartners: Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten, Artez Hogeschool voor de Kunsten, AKV/ St. Joost (Avans Hogeschool), Design Academy Eindhoven, Gerrit Rietveld Academie, Minerva Academie (Hanzehogeschool Groningen), Academie Beeldende Kunsten Maastricht (Hogeschool Zuyd), Koninklijke Academie voor Beeldende Kunsten Den Haag (KABK) & Virtueel Platform (publicatie onderzoek) Resultaat: Tussenrapportage (3 oktober 2012), website (deadline januari 2013) & publicatie (2014)