Ontwikkelingen in de geregistreerde misdrijven en verdachten van criminaliteit van 1995-2006

Kalidien,S. & Choenni, R., (in Dutch) (2008)

Secondant Tijdschrift van het Centrum voor
Criminaliteitspreventie en Veiligheid, jrg 2008, 2.