Kwantitatieve ontwikkelingen in criminaliteit en de strafrechtsketen, 1995-2006

Heide, W. van der, Choenni, R., (2009)

In: Handboek justitiepastoraat; context,
theologie en praktijk van het protestants en rooms-katholiek
justitiepastoraat, onder red. van Van Eersel, Bijkerk en
Eerbeek Budel, Damon, 2009