Kenniscentrum Connectie

Het project Kennis Centrum Connectie (KCC) had tot doel de binding tussen de onderzoeksactiviteiten van het kenniscentrum en het onderwijs te versterken.

In vijf sessies zijn behoeften van management, docenten en studenten in kaart gebracht. Op grond hiervan is een touchpoint analyse gemaakt en is een (communicatie) strategie uitgezet. Hierbij lag de nadruk enerzijds op aan inventarisatie van wensen en eisen inspireren tot het nieuwsgierig maken over t.a.v. het kenniscentrum en het doen van onderzoek. Anderzijds was de strategie gericht op het bekend maken van het Kenniscentrum en haar activiteiten.

Binnen het project hebben studenten de rol aangenomen van:

  • Informanten: studenten namen deel aan inventarisatie;
  • Ontwikkelaars, studenten waren betrokken bij de vormgeving en uitvoering van het plan;
  • Doelgroep, het project informeerde studen- ten over de veelheid en breedheid van de activiteiten van het kenniscentrum.

Medewerkers/ onderzoekers Creating 010 waren betrokken bij:

  • Het inventariseren van wensen en noden; • Het creëren van content en delen van onderzoeksvraagstukken;
  • Model voor duurzame doorwerking van onderzoek in onderwijs.

Instituut: CMI, WdKA Medewerkers: Justien Marseille, Manon Mostert-van der Sar, Helen Poelwijk, Peter van Waart, Calvin Visee
Studenten: Het project betrok studenten en docenten bij het vraagstuk hoe onderzoek te verweven met onderwijs. Samenwerkingspartner: HP Team Resultaat: Bewustwordingscampagne rond de rol van het kenniscentrum bij het aanzetten tot onderzoek in onderwijs.