Is de tijd rijp voor een open en sociale leeromgeving?

Slootweg, R. & Mulder, I. (2008)

Artikel gepresenteerd tijdens de
Onderwijs Research Dagen 2008 (ORD2008), Licht op Leren,
18-20 juni 2008, Eindhoven