De fictie van de creatieve industrie

Cramer, F. (2011)

in: Open, Stichting SKOR, Noodnummer, 2011
Cramer, F. Exe.cut[up]able Statements, München: Wilhelm
Fink, 2011 (330 pgs.)