De Aard van het Beestje

Thomassen, A. & Mulder, I. (2008)

In: H. Kort, A. Cordia en L. de Witte (eds.). Langdurige zorg en
Technologie (pp. 335-338). Lemma uitgeverij: Den Haag.
transmediale parcours 1, Frankfurt: Revolver, 2008, p. 22-32