Cocreatie. Drijvende kracht voor leefbaarheid.

Mulder, I. (2011)

Present. Visies op de toekomt. Stichting
Toekomstbeeld der Techniek, Den Haag, mei 2011, pp. 16-17