AppLab 010

In dit voorbereidende project is de basis gelegd voor Applab 010, een fysieke en digitale creatieve omgeving waar studenten van verschillende opleidingen gezamenlijk aan betekenisvolle applicaties kunnen werken.

Om invulling te geven aan Applab 010 zijn er interviews gehouden met verschillende stakeholders (studenten, (hoofd)docenten, onderzoekers bedrijven en de gemeente), er is een studentenenquête uitgezet, er is een kick- off workshop georganiseerd en tijdens het gehele kwartaal heeft er een cross-over pilot project gelopen (tussen IPO en TI studenten).

 • Op basis van deze onderzoeksresultaten zijn de belangrijkste doelstellingen voor Applab 010 in kaart gebracht:
  AppLab 010 verbindt onderwijs en onderzoek van Hogeschool Rotterdam met de Rotterdamse samenleving en de beroepspraktijk door het ontwikkelen van digitale toepassingen voor maatschappelijke vraagstukken.
 • AppLab 010 is een creatieve broedplaats voor innovatie op het gebied van digitale toepassingen in Rotterdam. Het is een inspirerende omgeving waarin studenten ruimte krijgen om te leren door te experimenteren.
 • AppLab 010 staat voor een dynamische ontwikkeling van een innovatieve onderwijs- en onderzoeksmethodiek die aansluit bij de digitale ontwikkelingen in de netwerkmaatschappij. Connect, cocreate and share, is het devies.
 • Het organisatiemodel van AppLab 010 is dynamisch en gebaseerd op zelf- organisatie in netwerken. Hierdoor verandert de constellatie voortdurend in de tijd en krijgen studenten optimale vrijheid om te leren en zichzelf te ontwikkelen.
 • AppLab 010 is een open digitaal project- platform voor co-creatie tussen studenten, docenten, onderzoekers en stakeholders in Rotterdam. Connect, cocreate & share.
 • AppLab 010 wordt duurzaam ingebed in het reguliere projectonderwijs van Hogeschool Rotterdam waar kenniscentra bij betrokken zijn.

  Deze projectresultaten zijn vertaald in de blauwdruk van het toekomstige Applab 010.

  Het vervolgtraject van Applab 010 start in april 2014.

Instituut: CMI Medewerkers: Ingrid Mulder, Nathalie Stembert, Stan Scheerder, Emillia Louisa Pucci, Wim Knoep, Cecile Kleine, Helen Poelwijk Studenten: ONGEVEER 160 Samenwerkingspartners: CMI opleidingen, Stadslab Rotterdam, IPO Resultaat: workshops; onderwijs- en onderzoeksmethodiek;pilotprojecten; samenwerkingsplan; operationele planning