Hogeschooldag 2012: Excursies op Zuid naar culturele initiatieven & Interactieve workshops in het Stadslab

Samen met de andere kenniscentra was Creating 010 verantwoordelijk voor de Hogeschooldag, een dag georganiseerd door medewerkers voor medewerkers van Hogeschool Rotterdam. We besloten onze collega’s ons werkveld te laten zien en in contact te brengen met een aantal van onze samenwerkingspartners.

Creating 010 organiseerde twee verschillende activiteiten voor de medewerkers:

 • wandelexcursies gericht op het kennismaken met de veranderingen in het landschap van de creatieve economie in Rotterdam-Zuid;
 • interactieve workshops in het Stadslab om de mogelijkheden van het lab te tonen.

De eerste activiteit was een serie wandelexcursies met zes groepjes medewerkers naar een zestal instellingen in Rotterdam- Zuid, alle op loopafstand van het Nieuwe Luxortheater, die opereren in de sfeer van de creatieve economie. Doelstelling van deze excursies was de medewerkers in contact te brengen met de vele nieuwe initiatieven op cultureel gebied op en rond de Afrikaanderbuurt. Met verschillende van deze instellingen werkt Creating 010 al intensief samen, zoals de Creative Factory, De Player, Jeanne van Heeswijk (wijkkeuken en wijkwinkel) en Kosmopolis in het Gemaal op Zuid. Ook werden raaf en het podium de Nieuwe Oogst bezocht. Op alle zes locaties werd door de medewerkers van de initiatieven enthousiast verteld over het culturele netwerk op Rotterdam-Zuid, de relatie met de wijkeconomie en de samenwerkingsmogelijkheden met de Hogeschool (zoals stages en onderzoek). En passant werden de collega’s (die soms weinig kennis van Rotterdam hebben) op een positieve wijze geconfronteerd met de snelle veranderingen die de Afrikaanderbuurt doormaakt.

Naast de excursies op Zuid organiseerde het kenniscentrum Creating 010 vijf interactieve workshops in het Stadslab. Om de identiteit en missie van de drie verschillende onderdelen van het lab (Sensorlab, Fablab en Open Data lab) kenbaar te maken, had elk onderdeel zijn eigen activiteit.

 1. Sensorlab
  In een expositie werden verschillende onderdelen van het lab getoond en toegelicht, waaronder 3d printers, sensoren, robots en technische informatiesystemen.
 2. Fablab
  Deelnemers gingen aan de slag met de lasersnijders. Door zelf een bord of een beker te graveren maakte men kennis met het open-source ontwerpprogramma Inkscape en met de machines.
 3. Open Data lab
  Door een route af te leggen in een rolstoel met de app ‘Drempelvrij’, kreeg men inzicht in de mogelijkheden van open data en sensordata. De achtergrond van deze open data case ‘Rotterdam Onbeperkt’ werd uitgebreid toegelicht bij een presentatie van Rotterdam Open Data.
 4. Games
  Naast de drie labs konden bezoekers games spelen die zijn gemaakt door studenten van de opleiding Mediatechnologie, en ontwikkeld werden met zowel de Wii als de Kinect. Deelnemers konden zo de mogelijkheden en beperkingen van beide (sensor)systemen ervaren.
 5. gps Game
  Bij de gps game werden deelnemers opgedeeld in twee teams die met elkaar de strijd aangingen in het Park bij de Euromast, aangestuurd door teamgenoten vanuit het Stadslab. De deelnemers wisten niet van elkaar dat ze werden aangestuurd door collega’s (in plaats van door de computer).

Klik hier voor meer foto’s.

Klik hier voor de film.