Hogeschooldag 2012: Excursies op Zuid naar culturele initiatieven & Interactieve workshops in het Stadslab

Samen met de andere kenniscentra was Creating 010 verantwoordelijk voor de Hogeschooldag, een dag georganiseerd door medewerkers voor medewerkers van Hogeschool Rotterdam. We besloten onze collega’s ons werkveld te laten zien en in contact te brengen met een aantal van onze samenwerkingspartners. Creating 010 organiseerde twee verschillende activiteiten voor de medewerkers: wandelexcursies gericht op het… Lees verder

Lees verder

Human-Centered ICT Toolkit 2.0

De Human-Centered ict Toolkit, ontwikkeld door Leurs en Mulder in 2009, biedt een overzicht van technieken en tools die gedurende een ontwerpproces gebruikt kunnen worden. Met deze tools kunnen ontwerpers en studenten inzichten verkrijgen in o.a. de doelen, wensen en beperkingen van de gebruikers van hun ontwerpen, door deze gebruikers actief te betrekken in het… Lees verder

Lees verder

Getting the context ‘12

Binnen de module Trendonderzoek, onderdeel van de cyclus Media en Creativiteit van cmi, zoeken de studenten interessante bronnen om de context van een actueel thema in kaart te brengen. In 2012 is dit het thema ‘nieuwe verdienmodellen’. Binnen deze opdracht verzamelen alle 150 tot 200 studenten ieder 15 bronnen over deze thematiek (samen zijn dit… Lees verder

Lees verder
Revisiting Cultural Diversity in Rotterdam

Revisiting Cultural Diversity in Rotterdam

Wij nodigden Mark Terkessidis uit als gastlector voor de periode oktober 2011-maart 2012. Ons doel was een kritische evaluatie van zijn hand, over de omgang met culturele diversiteit in de culturele sector van Rotterdam, over de verbinding van onze onderzoekslijn met het internationale discours op dit terrein, en over het vergroten van ons netwerk op… Lees verder

Lees verder

CrossLab events 2011-2012

CrossLab is het platform voor digitale media van de Willem de Kooning Academie Hogeschool Rotterdam. De CrossLab events presenteren ‘state of the art’ ontwikkelingen op het gebied van technologie, kunst en design. Prominente professionals uit binnenen buitenland tonen hun projecten en spreken zich erover uit. De CrossLab events vinden sinds 2010 plaats op maandagavond in… Lees verder

Lees verder

Creative Research Tools

In het programma Creative Research Tools onderzoeken we hoe we met behulp van bestaande technologie innovatieve onderzoeksinstrumenten kunnen maken om gegevens te verzamelen die unieke inzichten bieden in een doelgroep. Deze instrumenten worden vooral ingezet in andere projecten om user-generated content te analyseren en te benutten in designinterventies. De keuzemodule Creative Research Tools is onderdeel… Lees verder

Lees verder

Betekenisvol ontwerpen in de stad

Het programma Betekenisvol Ontwerpen in de Stad verbindt onderzoek van het lectoraat Human-Centered ict met het onderwijs en maakt het mogelijk de kennis uit de onderzoekslijn human-centered methods, mindset, tools & techniques te delen en toe te passen in de stedelijke context: de stad Rotterdam als proeftuin, als living lab. Rotterdam heeft de mogelijkheid om… Lees verder

Lees verder