Vrijetijdsmanagement Minor kunst en cultuur

De studenten vervaardigden collectief een magazine met interviews en afbeeldingen van jonge en gevestigde kunstenaars, en organiseerden de feestelijke presentatie van het magazine als evenement. De minor Kunst en Cultuur is onderdeel van de opleiding Vrijetijdsmanagement, maar ook studenten van andere opleidingen deden mee aan de minor. De minor omvatte een individueel assessment en een… Lees verder

Lees verder

Media Future Week

Het doel van de Media Future Week is om studenten buiten hun lesstof kritisch te laten kijken naar de ontwikkelingen in de (media)wereld, en op basis hiervan na te denken over de toekomst. Tijdens de Media Future Week komen studenten, docenten en lectoren van media- en ict-opleidingen samen om zich te verdiepen in de toekomst… Lees verder

Lees verder

Lectorendag 2012: Duurzaamheid – Schaarste

Kenniscentrum Creating 010 gaf vorm aan de Lectorendag waarvan het thema was: ‘Dwars door de bestaande grenzen van kennisgebieden komen tot relevante onderzoekthema’s’ rond duurzaamheid’. Hoofddocent Justien Marseille trad op als gespreksleider. Creating 010 nodigde gastspreker prof. Michael Braungart uit om de dag te openen. Braungart, kritisch denker en grondlegger van de Cradle to Cradle… Lees verder

Lees verder

Keuzemodule Human Values

De keuzemodule Human Values verbreedt en verdiept de kennis van studenten over doelgroepen in Nederland en leert ze deze kennis toe te passen in doelgroepgerichte producten, diensten, communicatie of beleid, aan de hand van diverse, op waarden gebaseerde onderzoeksmodellen. De module haakt in op actuele maatschappelijke ontwikkelingen. Inzicht in de mentaliteit en leefstijl van de… Lees verder

Lees verder

I-Lab Co-creation in the Public Domain

Het I-Lab Co-creation in the Public Domain daagde studenten uit om door middel van co-creatie nieuwe strategieën en producten te ontwikkelen voor en met het publieke domein. Na onderzoek ontwikkelden vier studententeams ieder een eigen project, waaronder een product dat de sfeer in winkelcentrum Zuidplein verbetert, een project over open-source drugs, een website over privacy,… Lees verder

Lees verder

I-Lab Design for Human Technology

De mens en zijn directe leefomgeving staan in dit I-Lab centraal in het ontwerpproces van interactieve media en technologie. Inzicht in hoe mensen leven, wat hun waarden zijn en hoe mensen producten, diensten en omgevingen waarnemen en beleven, is daarbij van groot belang. Voor verschillende opdrachtgevers verdiepten studenten zich in de mogelijkheden die technologie biedt,… Lees verder

Lees verder

I would rather design a poster than a website

Een kwantitatief onderzoek waarin de rol van ict en mediatechnologie wordt onderzocht binnen het huidige (bachelor) kunstonderwijs in Nederland. Dit onderzoeksproject stelt studenten vragen over hoe zij gebruik maken van digitale/online media in hun persoonlijke leven en hoe zij digitale media binnen hun studie inzetten. De digitalisering van onze samenleving is een feit. In een… Lees verder

Lees verder

Honours Programme CMI

Het Kenniscentrum Creating 010 is betrokken bij de ontwikkeling van het Honours Programme van cmi, met name bij de designopleidingen cmd en mt. De inzet van Creating 010 richt zich in het bijzonder op een aantal keuzemodulen, het Open Project, de Innovation Labs, en studenten die afstuderen met een honours degree. Deze onderwijsmodulen worden hier… Lees verder

Lees verder