Rotterdam Open Data – Professionals Supported

Het onderzoeksproject sia raak ‘Professionals Supported – Rotterdam Open Data’ verkent hoe de data van de gemeente Rotterdam ontsloten kan worden en wat de obstakels en kansen zijn bij het ontsluiten van overheidsdata. Verder wordt gewerkt aan technische opslag, verrijking en het aanbieden van data. Om de waarde van data zichtbaar te maken voor gemeentelijke… Lees verder

Lees verder

Purse Diary: Visuele Etnografie als Design Tool

Tijdens deze lessen leren studenten hoe je visuele etnografie als design tool kunt inzetten binnen het ontwerpproces van (interactieve) media en communicatietechnologie. De vragen die studenten zich moeten stellen zijn: welke nieuwe customer insights te verkrijgen zijn door het inzetten van visuele etnografie, welke informatie en context dit kan bieden, en hoe deze informatie beslissend… Lees verder

Lees verder

E-publishing: PRINT /pixel & Boek uit de Band

Duurzaam praktijkonderzoek met symposia en workshops naar e-publishing als het nieuwe paradigma van grafisch ontwerpen. In de vs en in Engeland verkoopt Amazon inmiddels meer e-boeken voor zijn Kindle reader dan boeken op papier. E-publishing is in deze landen de nieuwe norm aan het worden, de markt voor papieren boeken krimpt in tot een nichemarkt… Lees verder

Lees verder

Pressure Cooker: Smullen uit de Pressure Cooker

30 topstudenten, 5 dagen, 6 uitdagingen, 100 innovatieve oplossingen in de zorg (2009) en de haven (2011). In een intensief meerdaags programma denken studenten, docenten en professionals na over nieuwe oplossingen. Elk team wordt daarbij ondersteund door een procesbegeleider. Co-creatie in de puurste vorm. Het lectoraat Human- Centered ict stond aan de wieg van deze… Lees verder

Lees verder

Openbare les lector Hugo Bongers: ‘Culturele Diversiteit. Kunst, creativiteit en ondernemerschap in Rotterdam’.

Lector Hugo Bongers begon zijn lectoraat officieel met deze in de Creative Factory gehouden openbare les, waarbij zowel Hogeschoolbestuurders en -medewerkers, als mensen uit ons netwerk aanwezig waren. Wij hadden er voor gekozen het beeldmateriaal in het boekje door ons netwerk te laten aanleveren. In zijn openbare les bespreekt lector Hugo Bongers om te beginnen… Lees verder

Lees verder

Open Design

Open Design is een programma voor studenten Autonome Beeldende Kunst en Vormgeving. Het bestaat uit keuzemodules, een minor en een exchange project. Het is gebaseerd op het ph.d. onderzoek over participatory design en auteurschap van Deanna Herst (hoofddocent wdka). Het programma wordt ontwikkeld i.s.m. Waag Society en Creative Commons NL. Open Design is een voor… Lees verder

Lees verder

Netwerken van kunstenaars en vormgevers in Rotterdam

We doen onderzoek naar het functioneren van netwerken van kunstenaars en vormgevers in Rotterdam. Waarom vormen zij netwerken en welke meerwaarde hebben deze netwerken voor de deelnemende kunstenaars en vormgevers? Welke aspecten hiervan zijn van belang om mee te nemen in het onderwijs aan wdka-studenten in de bachelorfase? Vergeleken met enkele decennia geleden werken kunstenaars… Lees verder

Lees verder

Ondersteuning creatieve industrie in Rotterdam-Zuid en -Noord: broedplaatsen, huisvesting en coaching van creatieve ondernemers

Diverse onderzoeksactiviteiten over en begeleiding van gebiedsgerichte ontwikkelingen op het gebied van de lokale creatieve economie, en begeleiding van coachingstrajecten voor jonge ondernemers. Cultural Diversity is betrokken bij verschillende actuele ontwikkelingen in Rotterdam die passen in het kader van ‘broedplaatsenbeleid’. Lector Hugo Bongers deed samen met collega-onderzoeker Eva Visser onderzoek naar de totstandkoming en het… Lees verder

Lees verder

Noodnummer OPEN

In de zomer publiceerde de Stichting Kunst in de Openbare Ruimte (skor) een noodnummer van haar tijdschrift open over de bezuinigingen in de kunstsector (die ook tot een stop van de subsidie voor skor leidden). Dit noodnummer werd ook als bijlage van de Groene Amsterdammer gedistribueerd. De lector Communication in a Digital Age participeerde met… Lees verder

Lees verder

Moving images post-cinema & tv

Praktijkonderzoek met symposia, exposities en een community filmmaking project over nieuwe werkvormen, werkvelden en bronnen van inkomsten voor makers van film/ video/animatie in het tijdperk na de klassieke massamedia bioscoop en tv. Voor de 40e editie van het International Film Festival Rotterdam (iffr) begon de samenwerking met het festival, de masteropleiding Media Design van het… Lees verder

Lees verder