De Plaats van de Creative Factory in Rotterdam en de samenwerking met de Hogeschool Rotterdam

Verzamelpanden voor ondernemers in Rotterdam. Het bij elkaar brengen van verschillende ondernemers in één pand is niet nieuw in Rotterdam. De wederopbouwperiode wordt juist gekenmerkt door de bouw van grootschalige panden waarin veel verschillende ondernemers onderdak vinden, noodzakelijk nadat het bombardement een groot aantal werkplekken in het stadscentrum heeft vernietigd. Een opvallend voorbeeld van zo’n… Lees verder

Lees verder

Vitale Link: De toepassing van visuele etnografie als ontwerpproces binnen Human-Centered Design

Vitale link was een sia RAAK-project, uitgevoerd in samenwerking met verschillende partners van de kenniscentra Zorginnovatie en Creating 010. Het doel van het project was tweeledig: enerzijds werd bekeken hoe, door het inzetten van communicatietechnologie, de sociale contacten en maatschappelijke participatie van de bewoners van een verzorgingsflat gestimuleerd konden worden; anderzijds werd onderzocht of de… Lees verder

Lees verder

Ontwikkeling uitstroomprofiel Big Data & Data Science

We leven in de tijd van Big Data. Big Data is niet alleen groot, maar ook complex, gevarieerd en vaak in realtime. Vanaf cursusjaar 2012-2013 is bij de opleiding Informatica van cmi het uitstroomprofiel Big Data / Data Science opgestart. Hier is veel behoefte aan. Zo voorspelt McKinsey in het rapport ‘Big Data: the next… Lees verder

Lees verder

Toetsing Eindexamen CMD

Gedurende het schooljaar 2011-2012 hebben wij, Jasper Schelling en Bas Leurs, op basis van onze kennis over ontwerponderzoek en ontwerponderwijs nieuwe toetsingsinstrumenten ontwikkeld voor het eindexamen van de opleiding Communication & Multimedia Design. Deze nieuwe instrumenten hadden tot doel de beoordelingsprocedure transparanter en inzichtelijker te maken, zodat de kwaliteit van de beoordeling gewaarborgd is. Over… Lees verder

Lees verder

TI-afstudeerbundel

Human-Centered ict droeg bij aan de verbetering van de kwaliteit van afstudeerprojecten van de opleiding Technische Informatica (ti) door het verduidelijken van de eisen aan goed toegepast onderzoek, zoals bijvoorbeeld het maken van een goede probleemstelling, het kiezen van een geschikte onderzoeksmethode en het schrijven van een boeiende eindscriptie. De formele kant van het beoordelen… Lees verder

Lees verder

Stadslab: Sensor lab, Open Data lab & Fablab

Er worden binnen het Instituut van Communicatie, Media & Informatietechnologie (cmi) veel prototypes gemaakt door studenten in allerlei projecten. Zo werd al geëxperimenteerd met sensoren, robotica en open data. In 2011 is besloten tot bundeling van al deze experimenten in één fysieke ruimte om de kennisdeling te bevorderen en het experiment aan te jagen. Deze… Lees verder

Lees verder

Social Media in het Voortgezet Onderwijs

Samen met onze mediastudenten is onderzoek gedaan naar de (mogelijke) rol van social media in het voortgezet onderwijs. Hiertoe werden eerst verschillende toepassingen van social media geplot op de ‘hype cycle’ van Gartner. Daarna werden verschillende trends beoordeeld op impact en waarschijnlijkheid. Met behulp van toekomstscenario’s hebben de studenten vervolgens concepten ontwikkeld voor de toepassing… Lees verder

Lees verder

SOApp

Onderzoekers van de ggd Rotterdam en het Erasmus mc hebben een predictieregel ontwikkeld voor het selectief screenen van mensen op Chlamydiainfectie. Ook heeft Erasmus mc onderzoek gedaan naar het effect van het jaarlijks screenen op Chlamydia. Hierbij is gebruik gemaakt van data uit een eerdere studie en een simulatiemodel waarmee de verspreiding van een soa… Lees verder

Lees verder

Security en privacy

Visiting lector Mortaza Shoae Bargh begon zijn lectoraat in februari 2012 met doestelling om, in samenwerking met lectoren Sunil Choenni en Ingrid Mulder, het privacy- en securityonderzoek van het lectoraat Human-Centered ict te verstrekken en vorm te geven. We begonnen ons werk met het ont wikkelen van onze onderzoeksvisie binnen het kader van de onderzoek-… Lees verder

Lees verder

Rotterdam Open Data Atlas

Binnen Human-Centered ict wordt gekeken naar nieuwe vormen van interactie en systemen waarbinnen mensen kunnen omgaan met open datavisualisaties. Onderzoekers Jasper Schelling en Bruce Moerdjiman zijn bezig met het ontwikkelen van een framework waarmee grootschalige datavisualisaties gerealiseerd kunnen worden. Hierbij ligt de aandacht specifiek op het mogelijk maken van visualisaties met een hoge informatiedichtheid in… Lees verder

Lees verder