LOT (Leerkracht Ontwikkelteam) Wetenschap & Techniek

In samenwerking met ROFFAB en Kind & Onderwijs Rotterdam is Creating 010 een Leerkracht Ontwikkelteam (LOT) gestart rondom Wetenschap & Techniek. Al eerder startte het kenniscentrum vergelijkbare docentontwikkelteams binnen het voortgezet onderwijs. Het LOT bestaat uit 16 leraren uit het basisonderwijs die aan de slag willen met Wetenschap & Techniek in de klas. De LOT wordt ondersteund door het Expertisecentrum Wetenschap & Techniek Zuid-Holland.

De doelstelling van het LOT is leerkrachten vaardigheden op te laten doen en kennis te laten maken met diverse vormen van techniek en wetenschap. Hiermee kunnen ze hun leerlingen op een creatieve wijze aanzetten tot het ontwikkelen van vaardigheden op het gebied van technisch ontwerpen en maken. Ook hebben leerkrachten voldoende bagage om een meerjarenplan op te stellen.
Dit sluit goed aan bij actie 1&2 uit het Techniekpact 2020:

  1. Iedere basisschoolleerling krijgt techniek in het onderwijs.
  2. Meerjarenplan primair onderwijs legt verankering techniek in onderwijs vast.

Betekenisvolle oplossingen

De leerkracht maakt kennis met de ontwerpcylus en met design thinking. Dit is een creatief proces dat helpt betekenisvolle oplossingen te creëren in de klas, op school en in de samenleving. Gebruik makend van de omgeving en ervaringen van deelnemers gaan we dieper in op de theorie van maken, ontwerpen en leren.
Iedere bijeenkomst wordt een thema verkend, uitgeprobeerd, uitgediept en tot slot toegepast. Deze manier van denken koppelt de deelnemer aan de eigen lespraktijk.
Het LOT levert een combinatie van theoretische kennis (over didactiek, pedagogiek, ontwerpen etc.) en praktijkkennis (waar kun je informatie vinden, hoe gebruik je bepaalde apparatuur etc.).
Idealiter nemen per school 2 leerkrachten deel aan het LOT. Hierdoor wordt de toepassing van makerseducatie in de context van het eigen onderwijs beter realiseerbaar.

We streven naar de volgende resultaten:

  1. Nieuwsgierige houding van de leerkracht ten opzichte van het nieuwe leren, geïnspireerd op makerseducatie
  2. Kennis van en ervaring met de verschillende contextrijke leeromgevingen en de mogelijke toepassing daarvan in de lespraktijk.
  3. Voldoende kennis en materiaal dat leerkrachten in staat stelt een meerjarenplan te ontwikkelen techniek in het onderwijs in te bedden
  4. Set aan leermiddelen om ook na het LOT in de klas mee te werken
  5. Digitale reader met inspirerende bronnen over makerseducatie en onderwijsvernieuwing

De eerste LOT is gestart in september 2015. De tweede groep leerkrachten zal starten in januari 2016.

Van de eerste LOT is een boekje samengesteld met het programma en de resultaten: