Living Labbing the Rotterdam Way: ‘Co-creation as an Enabler for Urban Innovation’

Het artikel verbindt cases uit huidige Creating 010-projecten met eerder Living Lab onderzoek in Europese context. Uit review van andere Living Lab projecten, bleek keer op keer dat de Europese Commissie projecten zoekt die daadwerkelijk co-creatie en participatieve technieken toepassen in de echte context.

Het Living Lab concept wordt momenteel door veel steden omarmd. Een Living Lab benut state-of-the-art ict mogelijkheden, zoals mobiele telefoons en mobiel Internet, om menselijk gedrag en gebruik van innovatieve producten en diensten in de daadwerkelijke context te bestuderen. Een Living Lab ziet de stad als proeftuin. Een Living Lab is meer dan een netwerk van infrastructuren en diensten: het is een netwerk van mensen met rijke ervaringen, en daarom bij uitstek geschikt voor user-driven innovatie. Uit onze review naar gebruikte methoden in Living Labs blijkt dat traditionele labtests veelal worden verkozen boven het gebruik van co-creatie en participatieve technieken, en dus meer focussen op het lab, dan op living. Onze cases laten zien dat het ook anders kan.

Het artikel ‘Living Labbing, the Rotterdam Way’ beschrijft drie cases uit de Rotterdamse praktijk waarin cocreatie en participatie centraal staan. De term Living Labbing geeft aan dat het hier om de actieve participatie gaat; mensen werden in staat gesteld gezamenlijk richting te geven aan hun stad. We gebruikten visuele etnografie als onderzoeksmethode, en designtechnieken als prototyping en co-creatie. De cases zijn resultaten uit andere projecten waar onderzoekers van Creating 010 samenwerkten met docentonderzoekers en studenten alsmede externe partijen betrokken bij o.a. Vitale Link (RAAK publiek), Museumnacht en het Rotterdam Open Data – Professionals Supported (RAAK publiek).

De cases zijn niet alleen inspirerend voor participatie door burgers en bewoners, ze bieden ook informatie voor het lokale beleid en sociale innovatie. De in het artikel beschreven mensgerichte designaanpak, de diy mindset en het participatieve karakter van onze ontwerpmethodieken sluit goed aan bij de no-nonsense benadering van de Rotterdammers: vandaar Living Labbing op z’n Rotterdams.

Extra informatie: