I-Lab Design for Human Technology

De mens en zijn directe leefomgeving staan in dit I-Lab centraal in het ontwerpproces van interactieve media en technologie. Inzicht in hoe mensen leven, wat hun waarden zijn en hoe mensen producten, diensten en omgevingen waarnemen en beleven, is daarbij van groot belang.

Voor verschillende opdrachtgevers verdiepten studenten zich in de mogelijkheden die technologie biedt, als tool en als medium in de vorm van producten, diensten, systemen of omgevingen. Ze bestudeerden hoe je van bestaande, alomtegenwoordige mediatechnologische infrastructuur intelligente omgevingen kunt maken, die bewoners in wijken, consumenten van producten, en patiënten en zorgverleners ondersteunen. En hoe je systemen en producten die mensen toch al gebruiken, kunt benutten om sociale interactie te bestuderen en te verbeteren.

In 2010/2011 werd aan drie projecten gewerkt:

  1. Bibliotheek Rotterdam
  2. Heijplaat
  3. SensorLab

 

1. Bibliotheek Rotterdam

Hoe kan de dienstverlening van de bibliotheek relevanter worden gemaakt voor jongeren? Studenten droegen hun methoden van creatief ontwerpend onderzoek door middel van workshops over aan medewerkers van de bibliotheek. Zo ontstond een mensgerichte (human-centered) mindset waardoor medewerkers zich beter konden verplaatsen in de beleving van de (jeugdige) bezoekers.

Extra informatie

2. Heijplaat Centraal

in dit project stond het ontwikkelen van een visie voor de revitalisering van Heijplaat. Studenten hebben een interactieve kaart ontwikkeld voor de belanghebbenden in dit gebied, zoals bewoners, deelgemeente en Havenbedrijf. Hiermee kunnen data van instanties en user-generated data (zoals van Flickr en Twitter) met elkaar in verband worden gebracht. De informatie die dit oplevert kan door alle betrokkenen worden benut voor het proces van gebiedsontwikkeling.

Extra informatie

3. SensorLab

In dit project experimenteerden studenten met het gebruik van sensoren in de publieke ruimte om sociale interactie, cohesie en leefbaarheid te verbeteren. Voor een experiment vonden zij tedxyouth als opdrachtgever. De opdracht van tedxyouth Amsterdam was een interactieve installatie te ontwerpen om deelnemers van tedxyouth met elkaar in verbinding te brengen. Studenten hebben een installatie ontwikkeld waarmee deelnemers gezamenlijk een tedx-logo met blokken konden bouwen. Elke deelnemer kreeg een blok met daarin een bewegingssensor. Door te schudden zag de deelnemer zijn foto op een interactief scherm op de plek waar het blok in paste. De installatie zorgde voor verwondering en inter-persoonlijke interactie

Extra informatie: