I-Lab Co-creation in the Public Domain

Het I-Lab Co-creation in the Public Domain daagde studenten uit om door middel van co-creatie nieuwe strategieën en producten te ontwikkelen voor en met het publieke domein. Na onderzoek ontwikkelden vier studententeams ieder een eigen project, waaronder een product dat de sfeer in winkelcentrum Zuidplein verbetert, een project over open-source drugs, een website over privacy, en een project over het dragen van Uggs. Het Zuidpleinproject heeft uiteindelijk geleid tot een publicatie en presentatie bij de catac’12 conferentie in Aarhus, Denemarken.

Het I-Lab was een succesvolle samenwerking tussen de verschillende lectoraten van ons Kenniscentrum Creating 010. Daarnaast is een verbinding gelegd met maatschappelijke en culturele organisaties uit Rotterdam, waaronder worm en Kosmopolis.

Het I-Lab startte met een ‘pressure cooking’-sessie, een intensieve kennismaking van de studenten met elkaar en het onderwerp. De studenten deden onderzoek naar de begrippen ‘co-creatie’ en ‘publiek domein’. In het eerste kwartaal van het I-Lab volgden de studenten hoorcolleges, onder andere over de juridische aspecten van de publieke ruimte en de invloed van digitale media op hoe wij de stad ervaren.

In het tweede kwartaal ontwikkelden de studenten in groepen verschillende projecten. Een team van studenten deed innovatief onderzoek naar het semipublieke domein van winkelcentrum Zuidplein. Door middel van een levensgrote Facebookpagina werd bezoekers naar hun mening en ideeën gevraagd. Het Open Drugs-team onderzocht in hoeverre open-source processen van productie en distributie gelden voor drugs. Een andere groep studenten onderzocht de manier waarop Uggs-’footies’ in Rotterdam verbindend werken: tussen rijk en arm, jong en oud, allochtoon en autochtoon.

Een van de resultaten van het I-Lab is het artikel ‘The Limitations and Possibilities of Co-creation in the Public Domain in Rotterdam’ (Nordeman en Visser, 2012) dat werd gepresenteerd op de catac ’12 conferentie in Aarhus, Denemarken. In het artikel wordt de webgeoriënteerde werkwijze van Team Zuidplein vergeleken met de sociaal-artistieke benadering van het Afrikaanderplein op Rotterdam-Zuid door Freehouse van Jeanne van Heeswijk. Centraal staat hierbij de vraag hoe co-creatieve projecten kunnen bijdragen aan grotere participatie van de inwoners van Rotterdam.

Extra informatie: