Hybrid Publishing Practices

In de huidige tijd wordt steeds meer elektronisch gelezen maar print verdwijnt niet en wordt steeds meer designobject. De industrie is op dit moment nog gesplitst in een oude- en nieuwe mediaindustrie (klassieke uitgeverijen vs. elektronische uitgevers zoals Amazon Kindle en Apple iBooks); nu toegepaste strategieën van hybride uitgeven beperken zich vaak op de “lowest common denominator” van de media, platte tekst. Voor het ontwikkelen van zowel analoge als digitale visuele publicaties zijn daarom helemaal nieuwe designconcepten en werkmethodes nodig.

In samenwerking tussen Willem de Kooning Academie (WdKA) en Creating 010 ontwikkelen Hybrid Publishing Practices nieuwe werkmethodes voor het ontwerpen, schrijven en lezen. Ze gaan uit van een pluriformiteit van het uitgeven waarin het erfgoed van Gutenberg met nieuwe e-reading technologieën samenkomt. Met onderzoek en experiment door het maken en doorheen de media verspreiden de Hybrid Publishing Practices het onderzoek van docenten en studenten van de WdKA.

Hybrid Publishing Practices benutten de kennis, kunde en media van de WdKA Publication Station, het Kenniscentrum Creating 010 en de afstudeerrichting Experimental Publishing binnen de Master Media Design and Communicatie van het Piet Zwart Institute.

Betrokken onderwijsinstituten

WdKA

Samenwerkingspartners

Publication Studio/Het Nieuwe Instituut, Publishing Lab/Hogeschool van Amsterdam, Valiz Publishers

Betrokken medewerkers

Florian Cramer (Creating 010), Wilco Lamberts (WdKA), Michelle Kasprzak (WdKA), Aldje van Meer (WdKA), Renee Turner (WdKA), Andre Castro (WdKA), Roger Teeuwen (WdKA), Aymeric Mansoux (WdKA/Piet Zwart Institute)