Honours Programme CMI

Het Kenniscentrum Creating 010 is betrokken bij de ontwikkeling van het Honours Programme van cmi, met name bij de designopleidingen cmd en mt. De inzet van Creating 010 richt zich in het bijzonder op een aantal keuzemodulen, het Open Project, de Innovation Labs, en studenten die afstuderen met een honours degree. Deze onderwijsmodulen worden hier toegelicht.

Keuzemodulen in studiejaar 1 en 2

Er zijn vier keuzemodulen (van elk 2 ects) ontwikkeld, passend bij de thematiek van het kenniscentrum, die studenten in jaar 1 en 2 ter voorbereiding op het Honours Programme kunnen volgen. De keuzemodulen houden onderling verband: keuzemodule Human Values toont het belang van inzicht in waarden van mensen, waarbij de keuzemodule Research for Design de student het gereedschap geeft om deze waarden te bestuderen. Keuzemodule Creative Research Tools onderzoekt hoe daartoe eigentijdse technologie en (social) media kunnen worden benut om data te verkrijgen die de studenten in de keuzemodule Envisioning Information in beeld leren brengen door middel van visualisaties. De keuzemodulen worden gegeven door docenten die als onderzoeker bij het kenniscentrum betrokken zijn.

Open Project

Studenten kunnen ervoor kiezen een Open Project (4 ects) te doen, waarbij ze de uitdaging en verantwoordelijkheid aangaan om zelf een project te definiëren, de succesfactoren te bepalen, hun intrinsieke motivatie te beproeven, en te reflecteren op het eigen leerproces. Als een student opteert voor een Open Project moet hij een voorstel indienen dat door minimaal één docentonderzoeker van het kenniscentrum moet worden goedgekeurd. Een docentonderzoeker is ook aanwezig bij andere cruciale momenten tijdens het project: de start pitch, de conceptbeoordeling en de eindbeoordeling.

Innovation Lab

Een Innovation Lab oftewel I-Lab (15 ects) is een verplicht onderdeel van het Honours Programme van alle instituten van Hogeschool Rotterdam. I-Labs worden onder begeleiding van een lector ontwikkeld door docentonderzoekers van een kenniscentrum. Het kenniscentrum heeft de I-Labs Design for Human Technology (2010-2011) en Co-Creation in the Public Domain (2011-2012) (mede) ontwikkeld. Studenten in deze I-Labs worden begeleid bij het in co-creatie ontwerpen van interactieve media en technologie voor toepassing in de (publieke/private) ruimte met als doel het verbeteren en verrijken van de leefomgeving van mensen.

Afstuderen met honours degree

Studenten die willen afstuderen met een honours degree sluiten hun bachelor af met een regulier afstudeertraject en bekwamen zich daarnaast in vijf aanvullende honours-competenties. Voor hun afstuderen worden zij daarbij ondersteund door een docentonderzoeker van het kenniscentrum die optreedt als eerste of tweede begeleider bij het afstudeertraject. Het kenniscentrum organiseert jaarlijks een bijeenkomst voor de honours-afstudeerders, om meer inzicht te krijgen in de kenniscentrumthema’s en om een match te vinden met een docentonderzoeker die bij de interesse van de student past. De docentonderzoekers zijn ook betrokken als assessor bij de eindassessments van de honours-kandidaten ter verkrijging van de honours degree.