Flow

De doelstelling van het door SIA RAAK gesubsidieerde consortiumproject FLOW is het ontwikkelen van een serious game – een computerspel dat gedragsverandering stimuleert – om jongeren met autisme te ondersteunen bij de overgang van de basisschool naar het voortgezet (speciaal) onderwijs. In het (te ontwikkelen) spel zullen deze jongeren in een veilige digitale spelomgeving kunnen experimenteren en leren om te gaan met de uitdagingen die het voortgezet onderwijs met zich meebrengt. In het consortium FLOW werken de kenniscentra Zorginnovatie en Creating010 samen met Rotterdamse mkb-bedrijven, onderwijsorganisaties en nationale kennisinstituten.

Betrokken medewerkers

Patricia Vuyk, Chris Kuyper, Kim Bul en diverse medewerkers van Kenniscentrum Zorginnovatie, Paul Rutten

Betrokken onderwijsinstituut

Communicatie, Media en Informatietechnologie binnen het FLOW Consortium onder leiding van Kenniscentrum Zorginnovatie.

Samenwerkingspartners

Kenniscentrum Zorginnovatie, Instituut voor Sociale Opleidingen, Erasmus MC-Sophia Kinderziekenhuis, Horizon Jeugdzorg en Onderwijs, Yulius Autisme, Yulius Academie, Koers VO, Nederlandse Vereniging voor Autisme, Stichting BOOR, Yip Yip, Rodesk, StudioPinWin, CLICK NL Games, CityLab010, SIA RAAK.

Relevante link

http://flow.hr.nl