21st Century Visual Culture

As of 2016, 21st Century Visual Culture supersedes Creating 010’s formerly separated research programs on new media and on cultural diversity. Globalization processes, aesthetic, cultural, technological and social shifts put into question the traditional Western art and design system as it has been established in the 19th and 20th century. The creative field currently emerging out… Lees verder

Lees verder

PrivacyLab 010

Vanuit het multidisciplinaire project PrivacyLab 010 is het idee ontstaan om voor het fenomeen privacy een meer permanente plek te creëren binnen Hogeschool Rotterdam. Dit omdat privacy binnen de context van big data een relevant en actueel onderwerp is. Privacy design en engineering zijn actuele kwesties waaraan Hogeschool Rotterdam een constructieve en praktische bijdrage kan… Lees verder

Lees verder

WDKA maakt het verschil

WDKA maakt verschil onderzoekt processen van inclusie en uitsluiting bij kunstvakopleidingen. Het project gaat uit van een participatory action research aanpak. Die maakt het mogelijk de ontwikkelde kennis te vertalen naar de praktijk van het kunstvakonderwijs. Het onderzoek is mede gebaseerd op Art School Differences, een gezamenlijk project van de Hogescholen voor de Kunsten van… Lees verder

Lees verder

Critical Making for Artists in the Digital Age

With the shift from art and design to creative industries, the paradigm of aesthetics (literally: perception) has been replaced by making. This creates an urgent problem: new creative products are often developed out of a simple logic of makeability, with critical reflection on their social consequences occurring only after the fact. We therefore need a… Lees verder

Lees verder
Open Source, zijn toepassing op de kunsten en resulterende misverstanden

Open Source, zijn toepassing op de kunsten en resulterende misverstanden

Dit doctoraal onderzoek betreft de cultuurgeschiedenis van de Open Source beweging vanuit artistiek, filosofisch en politiek oogpunt. Promovendus Aymeric Mansoux onderzoekt wat er voor kunstenaars en ontwerpers te leren valt van de Open Source-ideologie en methodiek nu de hoge initiële verwachtingen en het oorspronkelijke enthousiasme getemperd zijn. Uiteindelijk gaat Open Source over intellectueel eigendom. Het… Lees verder

Lees verder

Behind the scenes in Dutch fashion

‘Behind the scenes in Dutch fashion, bridging the gap between independent fashion designers, craftsmen and fashion intermediairs’ is de volledige naam van het project waarin aspecten van eigentijds ondernemerschap van zelfstandig werkende modeontwerpers in Rotterdam worden onderzocht. De mode-industrie is aan structurele veranderingen onderhevig. Zo verhuist veel productie naar Azië en neemt de omloopsnelheid in… Lees verder

Lees verder

Hybrid Publishing Practices

In de huidige tijd wordt steeds meer elektronisch gelezen maar print verdwijnt niet en wordt steeds meer designobject. De industrie is op dit moment nog gesplitst in een oude- en nieuwe mediaindustrie (klassieke uitgeverijen vs. elektronische uitgevers zoals Amazon Kindle en Apple iBooks); nu toegepaste strategieën van hybride uitgeven beperken zich vaak op de “lowest… Lees verder

Lees verder

Autonomous Practices

Willem de Kooning Academy heeft haar Bachelor curriculum herstructureerd en in drie domeinen ingedeeld: Autonomous Practices, Social Practices en Commercial Practices. Deze studie- en onderzoekdomeinen zijn geen thematische groepering van de bestaande WdKA-opleidingen maar cross-disciplinaire specialiseringen. “Autonomous Practices” kunnen daarom ook ook van designers en advertisers als specialisering voor hun studie en  toekomstig beroep worden… Lees verder

Lees verder

Creative Economy

The concept of creative industries has been coined in the nineties of the previous century as encompassing activities both in the corporate domain of new and traditional media, entertainment, design and architecture as well as those pre-dominantly depending on public subsidies like performing and visual arts as well as public broadcasting. Some have used cultural… Lees verder

Lees verder
Retailinnovatie in Rotterdam

Retailinnovatie in Rotterdam

Retailinnovatie in Rotterdam beoogt de innovatiekracht van MKB retailbedrijven in de Rotterdamse binnenstad te versterken door concrete en toepasbare concepten en diensten te ontwikkelen, direct voor de retailers en voor de context waarin ze hun nering drijven: de Rotterdamse binnenstad. Het project zal daarom ook interventies voorstellen die zijn gericht op innovatie van het Rotterdamse… Lees verder

Lees verder

Inspiratietool voor retailondernemers in de Rotterdamse binnenstad

In het verlengde van het project Retailinnovatie in Rotterdam heeft Bureau Binnenstad Creating 010 gevraagd een inspiratietool voor retailers in de Rotterdamse binnenstad te ontwikkelen. Profileren In plaats van het bevorderen van bepaalde retail ontwikkelingen op basis van gebiedsprofilering van de binnenstad kiest de gemeente voor het actief inspireren en ondersteunen van retailers om te… Lees verder

Lees verder

Mapping Creative Rotterdam

De creatieve industrie heeft de voorbije jaren een sterke groei doorgemaakt en blijkt een belangrijk onderdeel van urbane, innovatieve milieus. Het is zowel voor de toekomstige creatieve professionals als voor de opleidingen die hen voorbereiden op een loopbaan in het creatieve werkveld, van bijzonder belang de sector te kennen. Tegelijkertijd is het van belang om… Lees verder

Lees verder

Behind the scenes in Dutch fashion

‘Behind the scenes in Dutch fashion, bridging the gap between independent fashion designers, craftsmen and fashion intermediairs’ is de volledige naam van het project waarin aspecten van eigentijds ondernemerschap van zelfstandig werkende modeontwerpers in Rotterdam worden onderzocht. De mode-industrie is aan structurele veranderingen onderhevig. Zo verhuist veel productie naar Azië en neemt de omloopsnelheid in… Lees verder

Lees verder

Community of Practice: Making

Smart Industry wordt beschouwd als een belangrijke pijler van de Next Economy van Nederland, in het bijzonder van die van Rotterdam. Het gaat daarbij niet zozeer om een productie-industrie, maar veel meer om een economisch domein; een gebied waarin men nieuwe productieprocessen ontwikkelt en coördineert, innovatieve oplossingen bedenkt en toepassingen vindt voor nieuwe, bijvoorbeeld biobased… Lees verder

Lees verder

Maker Business

Binnen de zich ontvouwende creatieve economie is het proces van waardecreatie en het toe-eigenen van waarde aan verandering onderhevig. In het bijzonder binnen de maker movement, ontstaan binnen de FabLab beweging en inmiddels als innovatie- en ontwikkelaanpak doorgedrongen in brede lagen van de economie, ontwikkelen zich fenomenen die door Jeremy Rifkiin worden aangeduid als lateral… Lees verder

Lees verder

Maker Education

Scholen in Nederland maken steeds vaker werk van maker education. Er is al kennis opgebouwd over het ‘hoe’ van maker education. Echter het ‘waarom’, de achterliggende theorie, overtuiging en verantwoording ontbreekt vaak nog. Wat zijn de effecten van maker education op persoonlijke en cognitieve ontwikkeling? Wat doet maken met leerlingen? Wat zijn goede interventies? Wat… Lees verder

Lees verder

Predictive Analysis

Predictive analysis, het domein rond het voorspellen –en beïnvloeden- van mogelijke toekomsten is de pioniersfase voorbij en doorgedrongen tot serieuze marktpartijen1. Het van oudsher meer intuïtieve trendwatchen ontwikkelt zich met de komst van big data en user gerated content tot de belofte van een meer systematische aanpak: Predictive analysis. Het gaat daarbij om het reduceren… Lees verder

Lees verder

Ontwerpend Onderzoek binnen Creatieve Disciplines

Architecten en andere professionals actief in ontwerpende beroepen verrichten, wanneer ze opdrachten uitvoeren, vrijwel altijd onderzoek. Daarbij verzamelen ze kennis en informatie, verwerken die in hun ontwerpconcepten, toetsen de waarde ervan en gaan daarna opnieuw onderzoeken. In de eerste fase van dit project is een essay geschreven over de waarde en status van dit soort… Lees verder

Lees verder

Flow

De doelstelling van het door SIA RAAK gesubsidieerde consortiumproject FLOW is het ontwikkelen van een serious game – een computerspel dat gedragsverandering stimuleert – om jongeren met autisme te ondersteunen bij de overgang van de basisschool naar het voortgezet (speciaal) onderwijs. In het (te ontwikkelen) spel zullen deze jongeren in een veilige digitale spelomgeving kunnen… Lees verder

Lees verder

Smart and Inclusive Society

In de onderzoekslijn Smart and inclusive City komt het technologisch ingestoken ICT onderzoek samen met het onderzoek naar ontwikkeling en ontwerp van diensten en toepassingen. Het dagelijks leven en werk van de mens is steeds meer verbonden met technologie. Na de internet revolutie, de ontwikkeling van social media en een wereldwijde toepassing van de mobiele… Lees verder

Lees verder

Rotterdam GovJam 2016

Stedelijke, maatschappelijke vraagstukken waarop publieke dienstverlening zich richt, zijn vaak ingewikkeld en hardnekkig. Het is daarom goed ze, zo nu en dan, op een minder gebruikelijke manier te bekijken en te benaderen. Daartoe wordt in de GovJam gedurende een beperkt aantal dagen de creatieve denk- en ontwikkelkracht van een professionele designers, ambtenaren en enthousiaste studenten… Lees verder

Lees verder

Hogeschooldocenten Ontwikkel Team (HOT)

Hogeschool docent Ontwikkel Team (HOT) is een groeiend lerend gezelschap van docent-onderzoekers van Instituut Communicatie, Media en Informatietechnologie, Willem de Kooning Academie, Pabo en Docentenopleidingen, Kenniscentrum Zorginnovatie en Kenniscentrum Creating 010. De HOT deelnemers onderzoeken en realiseren onderwijsvernieuwing vanuit design research en leren-door-maken en delen hun ervaringen. Welke onderwijspraktijken worden momenteel in labs, communities of practice… Lees verder

Lees verder

PrivacyLab 010

Vanuit het multidisciplinaire project PrivacyLab 010 is het idee ontstaan om voor het fenomeen privacy een meer permanente plek te creëren binnen Hogeschool Rotterdam. Dit omdat privacy binnen de context van big data een relevant en actueel onderwerp is. Privacy design en engineering zijn actuele kwesties waaraan Hogeschool Rotterdam een constructieve en praktische bijdrage kan… Lees verder

Lees verder

Participatory City Making

The increasing complexity today’s cities face, ask for a different way of City Making. This new city making process is not only about bringing various disciplines together that address urban developments, but foremost seeks to establish a collaborative effort of defining a new way of working between professional designers, academics, policy makers and citizens. Incumbent… Lees verder

Lees verder

The network is the message

Steeds meer organisaties gebruiken sociale media bij het contact met de klant. Voor een deel al geïntegreerd in marketing, maar voor een ander deel ook vanwege de angst ‘de boot te missen’. Hoeveel ze daarin investeren en of ze dat in de toekomst ook willen blijven doen, hangt af van de effectiviteit van sociale media.… Lees verder

Lees verder

Claim your smart citizenship (workshop)

The Design & The City conference in April 2016 explores citizen-centered design approaches for the smart city. Central theme is the role of design(ers) in creating opportunities and practices for citizens, (social) entrepreneurs and policy makers, developing and promoting more liveable, sustainable and sociable urban futures. According to a participatory approach, engaging citizens in the… Lees verder

Lees verder

Dashboard for Cyberattacks

Monitoring and evaluating security relevant data in a connected world is an important factor to mitigate and prevent security breaches. This is important for private organizations as well as governmental institutions. Institutions bundle security data such as network flow data or data collected by honeypots. This gathered data should be presented to different user groups… Lees verder

Lees verder

Kenniswerkplaats Urban Big Data

De verwachtingen rondom de toepassingsmogelijkheden van big data zijn hoog gespannen. Van koelkasten die aangesloten zijn op winkelketens en die zich automatisch aanvullen als ze leeg raken tot zelfrijdende auto’s. De Kenniswerkplaats Urban Big Data heeft als doel om te onderzoeken hoe en onder welke (juridische, maatschappelijke en bestuurlijke) voorwaarden deze verwachtingen te realiseren zijn.… Lees verder

Lees verder

Modules Privacy voor Data Science and Usable Security

Een belangrijk en actueel onderwerp in de context van Big Data is privacy, mede gezien de nieuwe “EU’s General Data Protection Regulation (GDPR)” die vanaf 2017 van kracht wordt [1]. Die laat zien dat privacy een complex en veelomvattend begrip is, dat benaderd kan worden vanuit diverse invalshoeken: ontwerp, technisch, procedureel en juridisch. In de… Lees verder

Lees verder

Maker Education

Scholen in Nederland maken steeds vaker werk van maker education. Er is al kennis opgebouwd over het ‘hoe’ van maker education. Echter het ‘waarom’, de achterliggende theorie, overtuiging en verantwoording ontbreekt vaak nog. Wat zijn de effecten van maker education op persoonlijke en cognitieve ontwikkeling? Wat doet maken met leerlingen? Wat zijn goede interventies? Wat… Lees verder

Lees verder

Blockchain’s Impact on Society and the Curriculum

Binnen de digitale revolutie ontwikkelt zich een nieuw fenomeen in de vorm van de blockchain. De blockchain is voornamelijk bekend in zijn huidige uitingsvorm namelijk die van de bitcoin. De bitcoin is de eerste globale toepassing van een crypto currency die wordt gebruikt voor het uitvoeren van waarde of valuta gebonden transacties tussen personen in… Lees verder

Lees verder
OnsBlok: Slimme burgers maken zelf de stad

OnsBlok: Slimme burgers maken zelf de stad

  Het Internet of Things biedt eindeloze mogelijkheden voor Smart Cities. Maar een stad wordt pas echt smart met slimme burgers, die zelf toepassingen kunnen maken. Bestaande prototyping tools blijken voor de gemiddelde burger echter te complex. Met OnsBlok, een doe-het-zelf pakket voor wijklabs, ligt de instapdrempel een stuk lager. Buurtbewoners worden begeleid bij het… Lees verder

Lees verder

Een overzicht van eerder afgeronde projecten vind u in ons archief.