Over ons

Welkom bij Kenniscentrum Creating 010

Kenniscentrum Creating 010 van Hogeschool Rotterdam doet praktijkgericht onderzoek naar nieuwe ontwikkelingen en samenwerkingsvormen in de creatieve industrie die door de convergentie van artistieke, technologische, maatschappelijke en economische domeinen ontstaan.

Hoe realiseer je meer netwerkverbanden in de creatieve industrie, het werkveld van kunstenaars, vormgevers en ICT’ers die interdisciplinair met andere beroepenvelden samenwerken? Voor Kenniscentrum Creating 010 is dit een belangrijk vraagstuk.