Werkbijeenkomst HOT vrijdag 22 januari, meld je aan!

Op vrijdag 22 januari vindt de eerste werkbijeenkomst plaats van HOT (Hogeschooldocenten Ontwikkel Team), een activiteit van Kenniscentrum Creating 010. HOT verenigt een groeiende groep docenten die onderzoek doen naar onderwijsvernieuwing vanuit design research en leren-door-maken. Welke onderwijspraktijken ontwikkelen zij in labs, communities of practice en stations? Welke lessen kunnen we van elkaar leren, met het oog ook op vernieuwing en verankering van ‘maken’ in de curricula van het hoger onderwijs?

Deze vragen zijn het uitgangspunt van een HOT werksessie, waarin de focus verschuift van een specifieke case van Inge Ploum naar vragen, stellingen en dilemma’s, gericht op co-creatie, participatie, ontwerpend leren en peer feedback uit elkaars onderwijspraktijk.

1e HOT werksessie Learning Through Making

22 januari 2016, 13.00 – 15.30 uur:
Programma:   13.00 – 13.25: introductie & kennismaking
13.25 – 14.40: workshop Ethics in Urban Interaction Design, Inge Ploum
14.40 – 15.25: werktafels adhv stellingen, vragen en dilemma’s
15.25 – 15.30: actiepunten
EMI Werkplaats, Mijnsherenlaan 16, Rotterdam Zuid

Graag vóór 19 januari opgeven bij Liane van der Linden: linla@hr.nl

Case # 1: Ethics in Urban Interaction Design

Human-centered co-design heeft geleid tot een herziend perspectief op de inrichting van het ontwerpproces en werpt een nieuw licht op de relatie tussen de ontwerper en de gebruikers. De ontwerper heeft hierdoor de rol van gekregen van een facilitator/bemiddelaar. Deze verschuiving brengt ook ethische overwegingen met zich mee. De ontwerper is nu niet meer een rationele, objectieve professional die een ontwerpopgave oplost. De ontwerper heeft, net als de gebruiker, persoonlijke normen en waarden. Dit is de plek waar ontwerp en ethiek elkaar raken. Het is dit ethische aspect waarin Inge Ploum (CMI) zich wil verdiepen. Haar centrale ontwerpvraag is:

Hoe kan door middel van gemedieerde interacties (‘urban interfaces’) een stedelijke omgeving gecreëerd worden dat ‘critical engagement’ stimuleert?

Doelstelling onderzoek
Het stimuleren van een dialoog tussen partijen met een verschil van mening door middel van gemedieerde interventies.
Inventarisatie welke vorm-context relaties het beste op elkaar aansluiten.

Kader
Langere termijn onderzoek, dat wordt opgedeeld in kleine onderdelen in verschillende onderdelen van het curriculum, o.a. in minor+ Making for Professionals & Urban Interaction Design met als thema Eenzaamheid onder Ouderen in Rotterdam Hillesluis
Onderzoeksvraag: hoe kan door middel van interacties in de leefomgeving van de ouderen van Hillesluis het gevoel van (of de ervaring van) eenzaamheid worden teruggedrongen?
Opdrachtgever: EMI
Samenwerkingspartner: Gemeente Rotterdam
 
Workshop
De aanleiding van de workshop is de ervaring van de minor inzake object versus subject en het verschil waarop studenten hun ontwerpproces inrichten. Aan de ene kant is er een sterke drang naar het maken van een object. Aan de andere kant is er de drang om de behoeften en wensen van de doelgroep zo nauwkeurig mogelijk in kaart te brengen. Er is dus bij één groep de nadruk gelegd op het object (i.e., materialisatie, compositie van interactieve elementen van de ‘urban interface’). Bij de andere groep lag de nadruk op het subject (i.e., de waarden, behoeften, drijfveren en ambities van de doelgroep).
Bijwerking van Reconceptualisatie
Dit verschil in benadering kan gezien worden als illustratief voor de reconceptualisatie van de rol en de impact van de ontwerper in het participatieve ontwerpproces. Het human-centered co-design perspectief (i.e., dat in het teken staat van diepe empathie met de doelgroep) werpt een nieuw licht op hoe wij onze relatie als mens met mediatechnologieën kunnen begrijpen. Dit perspectief stelt het onderscheid tussen het materiële en het immateriële (en het technische en het sociale) ter discussie. Het is dit punt waar de studenten tijdens de minor op stuitten.
Vragen waar de studenten tegenaan liepen: Wat moet je als eerste doen: objecten materialiseren of je in de doelgroep inleven? En hoe zorg je ervoor dat beide vervolgens integreren? Hoe kunnen vorm en content op elkaar worden aangesloten om de ontwerpopgave op te lossen?

Meedoen en volgen

HOT is een initiatief van AppLab010 van het Kenniscentrum Creating 010. Het is een groeiend lerend gezelschap van docent-onderzoekers van Instituut Communicatie, Media en Informatietechnologie, Willem de Kooning Academie, Pabo en Docentenopleidingen, Kenniscentrum Zorginnovatie en Kenniscentrum Creating 010. Anne Nigten en Peter Troxler zijn de betrokken lectoren, Liane van der Linden (linla@hr.nl, 06 29 503 552) is coördinator. Wie met HOT wil meedoen, kan bij hen alle drie terecht, zie voor meer informatie ook https://learningthroughmaking.wordpress.com