WDKA makes a difference – KNOWING BODIES

TENT Welcomes de Willem de Kooning Academie op zaterdag 18 februari van 13.00 tot 19.00 uur. In het kader van WDKA makes a Difference, een project dat processen van inclusie en uitsluiting bij kunstvakopleidingen onderzoekt, vinden er deze middag workshops en een publiek event plaats in TENT.

Knowing Bodies

Workshops 13.00 – 15.30 uur
Het project WdKA makes a Difference organiseert workshops, die zich bezighouden met verschillende vormen van leren en delen, die in de curricula zelden tot uitdrukking komen. Een groep studenten geeft een workshop en ‘performative talk’ die zich richt op de vraag “Wat ontbreekt er in mijn (kunst-) onderwijs” en vindt plaats in de Gym van TENT. Een gedetailleerde beschrijving van de workshop volgt.

What has to be done is not the question, how can it be done!

Publiek event 17.00 – 19.00 uur
WdkA makes a Difference viert de afronding van het onderzoeksproject met de lancering van een publicatie en online platform, dat bestaat uit bijdragen van docenten van de Willem de Kooning Academie die samenwerkten met kenniscentrum Creating010 en die het gesprek over dekolonisatie en wat dat betekent voor een pedagogische aanpak in Nederland voort zetten.

17:05  Welkomstwoord door Paul Rutten, Directeur van Research Center Creating010
17:10  Project beschrijving en conclusies, Nana Adusei-Poku
17:40  Discussieronde met de betrokken onderzoekers en studenten (voorzitter: Nana Adusei-Poku en Teana Boston-Mammah)
18:00  Gesprek met het publiek
19:00  Uitgeven van de publicatie en website lancering

WdKA makes a Difference is een onderzoek naar de verscheidenheid van dekoloniale benaderingen binnen de Willem de Kooning Academie. Het onderzoek werd uitgevoerd van januari 2015 tot december 2016. Het project omvatte maandelijkse lezingen en discussies met docenten (The Brown Bag Lunch), een tentoonstelling met een lezingenreeks en symposium, filmvoorstellingen, en nog veel meer initiatieven en samenwerkingen die tot doel hadden de wijze waarop kunst en design wordt onderwezen, ervaren en geproduceerd te bevragen. De drijvende kracht achter dit project is niet zozeer de vraag wat er gedaan moet worden, maar hoe het gedaan kan worden.