Video Studium Generale lezing van Anne Nigten nu online

Hieronder vind je de video van Studium Generale lezing: Een innovatieve aanpak voor ‘Wicked problems’ door Anne Nigten.

Dr. Anne Nigten, de nieuwe lector op de onderzoekslijn Smart and Inclusive Society, heeft een sneak preview gegeven van het onderzoek ‘Design in Network Ecologies’ waar Kenniscentrum Creating 010 mee bezig is. Aan de hand van praktijkonderzoek en eigen ervaring sprak Anne over complexe vraagstukken – wicked problems – en het belang van discipline overstijgende inzichten. Denk bijvoorbeeld aan grote uitdagingen die onlosmakelijk verbonden zijn met onze genetwerkte samenleving: Wat zijn de sociale implicaties en mogelijkheden van een smart city? Hoe geven we vorm aan de economische transitie van fossiele brandstof naar een circulaire economie?

De gebruikte presentatie in deze lezing is hier beschikbaar (adobe flash vereist)

Video lezing Anne Nigten