The Network is the Message

Steeds meer organisaties gebruiken sociale media bij het contact met de klant. Voor een deel al geïntegreerd in marketing, maar voor een ander deel ook om de boot niet te missen. Hoeveel ze daarin investeren en of ze dat in de toekomst ook willen blijven doen, hangt af van de effectiviteit van sociale media.

Maar hoe meten we de effectiviteit? De belofte van effectiviteit schuilt met name in de samenwerking met netwerkgebruikers, bij fenomenen als user generated content, cocreatie, virale of netwerkeffecten. Sociale media zijn echter zo nieuw en in de mix zo complex dat er over de effectiviteit van deze interactieve vorm van communicatie nog weinig bekend is.

Het doel van het project is het ontwikkelen van nieuwe kennis en middelen om de werking van sociale media beter te begrijpen en de mogelijkheden ervan beter te benutten.Daartoe zoeken de projectleden een antwoord op de volgende vraag: Hoe kan de effectiviteit van communicatie in online sociale netwerken worden beoordeeld en verbeterd?

Het onderzoek bestaat uit het uitvoeren van campagnecasussen. De belangrijkste doelgroep hierbij is de mkb-communicatieprofessional. De grotere communicatiebureaus beschikken over voldoende mensen en middelen om de effectiviteit van campagnes systematisch te meten, maar het merendeel van de communicatiebureaus behoort tot het kleinere mkb.

Dit project is een samenwerking met de Hogeschool Utrecht (Lectoraat Marketing, Marktonderzoek en Innovatie), Kenniscentrum Innovatief Ondernemerschap en Kenniscentrum Creating 010.

Beoogde resultaten

Het concrete resultaat van dit project is de Toolkit Interactieve Communicatie. Deze toolkit bevat:
• een handzaam fact-based boekje: ‘De zeven technieken en drie versnellers voor effectief gebruik van social media’;
• instrumentarium (thermometer) om de potentie van een netwerk te bepalen;
• open source social media monitor om de verspreiding van boodschappen te volgen;
• handboek ‘beoordelen van mijn sociale-medianetwerk en effectief sturen op de uitkomst’.

De opgedane kennis wordt verspreid via:
• een projectwebsite met nieuwsbrieffunctie;
• publicaties in tijdschriften;
• presentaties en workshops bij bedrijven;
• een openbare slotconferentie.

Voor meer informatie: http://www.sia-projecten.nl/projectenbank/project/the-network-is-the-message