Smart Retail

Op 9 maart zijn Kenniscentrum Creating 010 en Willem de Kooning Academie gastheer van een expert meeting Smart Retail, een van de vier cross-over programma’s van CLICKNL, het kennis- en innovatienetwerk van topsector creatieve industrie.

Samen met het Platform De Nieuwe Winkelstraat heeft CLICKNL een inventarisatie en analyse laten maken van initiatieven en actoren op gebied van innovatie en transformatie van retail. Dit rapport (te downloaden via www.clicknl.nl/publicaties) is de basis voor de onderzoeks- en innovatieagenda Smart Retail.

In eerdere werkbijeenkomst, in december 2015, zijn de uitgangspunten voor deze agenda besproken. Daaruit kwam een aantal thema’s naar voren, zoals Consumentengedrag (klantwaarden); (innovatie van) Business modellen; Opschalen en delen van kennis. De volgende stap is gericht op validatie en vraagarticulatie en er wordt gekeken waar de match ligt tussen deze thema’s en onderzoeks- en innovatievragen van  ca. 50 experts.