Serious Gaming bieden kansen voor Rotterdam

In Rotterdam liggen veel kansen en mogelijkheden op het gebied van Serious Gaming, games gericht op leren en kennisontwikkeling. Lector Paul Rutten (Creating 010) was afgelopen twee jaar betrokken bij een onderzoek dat laat zien dat Rotterdam kan uitgroeien tot een vooraanstaand centrum op dit gebied. De bedrijfstak serious gaming heeft potentie om andere economische sectoren (zoals de Rotterdamse haven) structureel te stimuleren en innoveren. Ook blijkt dat serious gaming in maatschappelijk opzicht een belangrijke rol kan vervullen. Rutten was samen met Mijke Slot van Erasmus Universiteit en Matthijs Leendertse van ELM Concepts verantwoordelijk voor de studie die werd uitgevoerd in opdracht van de Rotterdam Media Commission. Het onderzoek ‘Serious Gaming in Rotterdam’ wordt op 23 juni gepresenteerd bij het succesvolle Rotterdamse bedrijf Ranj Serious Games.

Rotterdam kent een concentratie van ontwikkelaars in de nieuwe bedrijfstak serious gaming. Deze sector, die ook wel met applied gaming wordt aangeduid, biedt mogelijkheden om sterke clusters, zoals het havenindustriële complex (inclusief logistiek en petrochemie), de tuinbouw en de sector water en delta te vernieuwen. Er zijn tal van mogelijkheden om producten en diensten te ontwikkelen, maar ook om de kennis en vaardigheden van het in de haven werkzame talent op een geavanceerde manier op peil te houden en te vergroten. Dit geldt ook voor de medische cluster in Rotterdam. Ook voor innovatieve nieuwe manieren van het werven van personeel biedt serious gaming veel potentie.

In maatschappelijk opzicht kan serious gaming in Rotterdam ook een belangrijke rol vervullen, bijvoorbeeld in het onderwijs. De regio kent een hoge schooluitval. Serious gaming kan bijdragen aan het terugdringen hiervan. Serious gaming biedt mogelijkheden tot onderwijsvernieuwing, onder meer door een betere aansluiting van leren en leerstof bij de leefwereld van jongeren. Serious gaming is daarnaast van belang als eigenstandige nieuwe bedrijfstak, die voor economische waarde en werkgelegenheid zorgt.

Er zijn momenteel tal van initiatieven en ontwikkelingen binnen de bedrijfstak, maar het onderzoek laat zien dat er nog veel kansen blijven liggen om meer structuur en samenhang te creëren. Ook zou er intensievere samenwerking moeten zijn met de ruim aanwezige opleidingen en onderzoeks- en kennisinstellingen in de regio. Hogeschool Rotterdam, in het bijzonder de instituten Informatie, Communicatie en Mediatechnologie en Willem de Kooning kunnen hier een rol van belang spelen. Ze zijn ook in dit onderzoek betrokken. Het onderzoek stelt ook vast dat de vraag van klanten uit stad en regio nog maar mondjesmaat is; ook hier valt nog veel winst te behalen. In de studie wordt voorgesteld een ontwikkelingsprogramma gericht op serious gaming op te zetten, in een samenwerking van sector, kennisinstellingen en overheid.

Klik op onderstaande afbeelding voor de Rapportage van Serious Gaming in Rotterdam.

Serious Gaming