Seminar Human Values in Service Design

20130217_120905

Peter van Waart verzorgde 15 en 16 maart 2013 een seminar over ‘Human Values in Service Design’ bij de MBA-opleiding Service Design & Management aan het Pärnu College, van de Universiteit van Tartu in Estland.

“Het begrip service kent men eigenlijk niet in Estland. Mensen verlenen geen service, mensen doen hun werk” zo schetste een van de studenten de situatie in Estland.Na een aantal lezingen van Peter over de rol van waarden in betekenisvol ontwerpen, ging de groep zelf aan de slag. Eerst kregen zij inzicht in hun eigen waardenprofiel door de Schwartz-test in te vullen. Dit bleek een doeltreffende manier te zijn om echt begrip te krijgen van wat waarden in het dagelijks leven betekenen. Vervolgens gingen studenten aan de slag met de opdracht inzicht te krijgen in waarden van mensen op drie domeinen: sport, toerisme en gezondheidszorg. Studenten deden laddering-interviews met mensen uit drie leeftijdscategorien. De zondag besteedden zij aan de means-end-chain-analyse van de data, en sloten de studententeams af met een presentatie van een nieuw concept dat aansluit op het waardenprofiel van de doelgroep.