Rotterdam Open Data project ‘Professionals Supported’ is genomineerd voor de RAAK-award 2013

Het door RAAK Publiek gefinancierde project ‘Professionals Supported – Rotterdam Open Data’ heeft bijgedragen aan een meer open mindset ten aanzien van data-ontsluiting binnen de gemeente Rotterdam. Het belangrijkste resultaat is het besluit van het College van B&W om relevante overheidsinformatie open te stellen voor het grote publiek. De openstelling van een heuse ‘open data store’, die momenteel meer dan 200 datasets ontsluit, is daar het tastbare bewijs van. De architectuur achter deze store vormt sinds juni 2013 tevens de basis van de Amsterdam Open Data Store en de ontwikkelingen in Rotterdam voeden verdere open data discussies binnen de grote steden.

‘Professionals Supported’ is een van de 10 projecten die kans maken op een prijs. De genomineerde projecten worden gevraagd een inhoudelijke bijdrage te leveren aan het SIA-congres in november 2013. Tijdens het congres worden de prijswinnaars bekend gemaakt.

De prijs is gericht op het stimuleren en zichtbaar maken van toonaangevend praktijkgericht onderzoek. De eerste prijs is een geldbedrag van € 10.000, vrij te besteden aan scholing, een gezamenlijke studiereis of een investering in faciliteiten.

Eerste prijs € 10.000,-
Tweede prijs € 5.000,-
Derde prijs € 2.500,-
Publieksprijs € 2.500,-
De jury beoordeelt de projecten op de volgende criteria:

Kenniscirculatie: de wijze waarop (originaliteit) en de mate waarin er voor gezorgd is dat kennis tussen de verschillende partijen daadwerkelijk gaat ‘stromen’.
Kennisverhoging: de wijze waarop (kwaliteit) en de mate waarin er kennis is ontwikkeld in het project.
Projectresultaat: de mate waarin concrete resultaten zijn opgeleverd ten behoeve van de innovatie in de praktijk (mkb/publieke sector) en de vernieuwing van het onderwijs.
Duurzame doorwerking: de mate (bereik en impact) waarin het project heeft gezorgd voor een structurele en duurzame verandering in de praktijk (mkb/publieke sector) en het onderwijs.

Meer informatie