Rotterdam maakt verschil door creativiteit en ondernemerschap; Leerwerkbedrijven van Hogeschool Rotterdam van start

Een succesvolle creatieve economie moet bouwen op ondernemend talent en grensverleggende creativiteit. Dat was de conclusie van de bijeenkomst ‘Rotterdam maakt verschil’ in de Rotterdamse Creative Factory op 23 mei jl. Onder meer media-ondernemer en oud-staatssecretaris Willem Vermeend, de Rotterdamse wethouder Korrie Louwes en innovatie-expert Guy Bauwen spraken over het versterken van de creatieve economie in Rotterdam. 

Vermeend onderstreepte in zijn peptalk dat de maakindustrie voor Rotterdam een speerpunt moet zijn. Daarbinnen ziet hij kansen in nieuwe ontwikkelingen als 3D-printing en Big Data. Korrie Louwes benadrukte dat het verschil van Rotterdam voor haar vooral zit in de mensen van Rotterdam, die bewust keuzes maken in het ontwikkelen van hun stad en daarmee kansen creëren voor zichzelf en anderen. Guy Bauwen (directeur van het Kenniscentrum Innovatief Ondernemerschap van Hogeschool Rotterdam) pleitte voor meer aandacht voor het implementeren van innovaties. Te veel nadruk op creatieve ideeën gaat vaak ten koste van de benutting ervan, aldus Bauwen.

Hogeschool Rotterdam liet met deze bijeenkomst zien in te zetten op het versterken van de creatieve industrie in Rotterdam, onder andere door het coachen en ontwikkelen van nieuw talent. Ze presenteerde twee leerwerkbedrijven waar dat concreet gebeurt. In ‘Rotterdam Creative’ werken studenten van economische opleidingen voor kleine creatieve bedrijven, onder meer binnen de Creative Factory. In ‘Threesome’ voeren studenten van de Willem de Kooning Academie samen met managementstudenten projecten uit waarin kunst in de openbare ruimte gestalte krijgt, in opdracht van derden. Dit is een samenwerkingsproject met the Mothership uit Rotterdam.

Met deze ontmoeting, gemodereerd door Paul Rutten (Lector Creative Business) bracht Hogeschool Rotterdam verschillende betrokken partijen samen uit de wereld van bedrijven, overheid en kennisinstellingen. Enkele van de laatsten werken samen in het Valorisatieplatform Rotterdam (VPR) met het doel kennis naar de stad te brengen. Naast ondernemers en studenten waren vertegenwoordigers van Rotterdamse overheid en kennisinstellingen als Hogeschool Rotterdam, INHOLLAND, Albeda College en Erasmus Universiteit present. Aan het slot van de bijeenkomst kondigde VPR vertegenwoordiger Bert Thierauf een vervolgbijeenkomst aan over leerwerkbedrijven in Rotterdam en de kansen die nauwe samenwerking tussen onderwijsinstellingen en bedrijfsleven biedt