Paul Rutten over centrale rol van ontwerp in keynote op CMD dag

In het huidige debat over innovatie wordt hoog opgegeven over de betekenis van toegepaste creativiteit. Naast technologie en wetenschappelijke kennis wordt grensverleggend ontwerp gezien als een essentiële voorwaarde voor de ontwikkeling van oplossingen voor grote maatschappelijke uitdagingen als gezond ouder worden, circulaire economie en duurzame samenleving.

Op de landelijke CMD-dag op 30 januari georganiseerd door de Maastricht Academy of Media Design and Technology (murenafbreken.nl) gaat Paul Rutten, lector Creative Business bij Creating 010 verder in op deze thematiek. Rutten stelt onder meer dat in de huidige tijd de wetenschapper als belangrijkste aanjager van verantwoorde groei en innovatie heeft plaats gemaakt voor de ontwerper. In het bijzonder in het digitale domein is ontwerp een belangrijk element. Dat wordt onderstreept door de groei van de bedrijfstak digital design in Nederland.