Nieuwe Publicatie door Peter Troxler: Look Who’s Acting!: Applying Actor Network Theory for Studying Knowledge Sharing in a Co-Design Project

Digitale maker communities democratiseren de productie door learning by doing, trans-disciplinair werken en open source delen van kennis. Er is weinig bekend hoe kennisdeling daadwerkelijk gebeurt. Een recent artikel van Patricia Wolf en Peter Troxler in het International Journal of Actor-Netwerk Theorie and Technological Innovation presenteert een studie die de lees meer over de Actor-Netwerk-Theorie op Wikipedia toepast als theoretisch kader voor de analyse van een co-design project in een digitale maker community – het teletransportation project. De kern van dit project was een eenvoudige digitale ontwerp voor een kop die 3D-geprint kan worden.

Translaties

Het onderzoek toonde aan dat verschillende types van netwerken zich opnieuw vormen rond knooppunten die het gevolg zijn van “translaties” (en dus “transformaties”) van de eerste project idee: de code die de basis is om een kop te 3D-printen. De methode van onderzoek was in staat om te laten zien welke “translaties” en de cirkelvormige beweging in het netwerk voorkomen, alsmede wat de kosten van “translaties” zijn, welke tijdelijke aspecten, tussenpersonen en bemiddelaars en rol spelen.