Network is the message – baanbrekend onderzoek

The Network is the Message is een baanbrekend onderzoek naar social media vanuit de Hogeschool Utrecht, met de lectoraten Crossmedia (Communicatie en Journalistiek) en Marketing, Marktonderzoek en Innovatie, in samenwerking met Hogeschool Rotterdam (Komala Mazerant-Dubois) en een consortium van 14 bedrijven en experts gericht op content, brand en moment.

Sociale media geven organisaties direct toegang tot hun (potentiële) gebruikers en bieden een mogelijkheid om te leren over wat ze bezighoudt, wat ze willen en met wie ze in verbinding staan. Veel organisaties staan op die manier al met hun gebruikers in contact via bijvoorbeeld Facebook of Twitter en geen marketingcampagne doet het meer zonder likes en tweets. Steeds meer organisaties gebruiken dan ook sociale media. Deels omdat ze weten hoe het werkt, maar ook om de boot niet te missen of ‘omdat de klant dat vraagt’. Hoeveel ze daarin investeren en dat in de toekomst ook willen blijven doen, hangt af van de effectiviteit van sociale media. Maar wanneer is het effectief, wat bepaalt die effectiviteit en hoe meten we de effectiviteit? Het zijn de vragen waarop we het antwoord nog grotendeels schuldig moeten blijven. Veel onderzoek naar sociale media op dit moment gaat over de passieve vorm: bijhouden wat er op het web over jou en je merk wordt gezegd (Word-of-Mouth of WOM) en als dat schadelijk is: bijsturen en proberen de schade te beperken of proberen de conversatie over jou te laten gaan. Er bestaan inmiddels talloze hulpmiddelen om daartoe de output van sociale netwerken te monitoren en te analyseren (aantallen likes, comments, tweets, etc.). De belofte van effectiviteit schuilt echter met name in de (pro-) actieve vorm om de communicatie in samenwerking met netwerkgebruikers gaandeweg vorm te geven en te verspreiden (user generated content, co-creatie, virale of netwerkeffecten). Sociale media zijn echter zo nieuw en in de mix complex dat we nog nauwelijks weten wat de effectiviteit van interactieve communicatie is en bepaalt, laat staan die te meten.

Marketing & Innovation

Tegen die achtergrond moet het ‘The Network is the Message’ project worden geplaatst. Het is een tweejarig onderzoeksprogramma, waar het Lectoraat Marketing, Marktonderzoek en Innovatie (MMI) als penvoerder in Januari 2015 een RAAK-subsidieaanvraag voor zal indienen. Crossmedia (Communicatie en Journalistiek) en MMI  werken bij dit project samen met U Create (voormalig Center of Expertise Creatieve Industrie Utrecht) en de consortium partners, te weten Lectoraat Marketing & Innovation van de Hogeschool Rotterdam, Stichting Creative Connection en Greenberry. In het netwerk participeren in totaal  twee mediabedrijven en tien marketingcommunicatiebureaus uit de mkb-sector, naast Utrechtse Data School en iMMovator Cross Media Network

Cruciaal

Het project “The Network is the Message” ontwikkelt nieuwe kennis en middelen om de werking van sociale media beter te begrijpen en de mogelijkheden ervan beter te benutten. Wij focussen ons daarbij op (Utrechtse) marketingcommunicatie- en mediaprofessionals, twee beroepsgroepen voor wie sociale media inmiddels een cruciale tool zijn in de uitoefening van hun taak, maar voor wie het gebruik ervan nog sterk experimenteel van aard is. Hoewel dat in zijn algemeenheid en voor iedereen geldt, lijkt het  mkb in het nadeel ten opzichte van multinationals, die meer capaciteit en middelen hebben om hiermee te experimenteren. In Nederland zijn het vooral de grotere media- en communicatiebureaus die over voldoende mensen en middelen beschikken om de effectiviteit van campagnes systematisch te meten, terwijl het gros van de communicatie- en mediabureaus tot het kleinere  mkb behoren.

Het project “The Network is the Message” doet daarom onderzoek naar de kritische succesfactoren bij de toepassing van online interactieve communicatie met als centrale onderzoeksvraag: ‘Hoe beoordeel en verbeter ik de effectiviteit van communicatie in online sociale netwerken?’ Op basis van deze kennis wordt een speciaal op het  mkb gerichte toolkit ontwikkeld en beproefd waarmee marketingcommunicatie- en media-professionals beter in staat zijn om een sociaal netwerk te activeren en grip te krijgen op de effectiviteit van hun online interactieve communicatie.

Website: http://thenetworkisthemessage.nl