Maagdenhuisdebat ‘ Kennis is Markt’? met Paul Rutten

In de namiddag van 5 november wordt in het kader van de Maagdenhuisdebatreeks gediscussieerd over het thema ‘Kennis is Markt’? naar aanleiding van een essay van Willem Schinkel (Erasmus Universiteit) in de Groene Amsterdammer.

Naast Schinkel en Patricia Faasse en Barend van der Meulen van het Rathenau Instituut, doet Paul Rutten, programmadirecteur van het Kenniscentrum Creating 010 mee aan het debat. Hij brengt het perspectief van het Hoger Beroepsonderwijs en de creatieve industrie ter tafel. Het debat begint om 17 uur in het Amsterdamse Maagdenhuis.

Voor meer informatie, klik hier.

 

Maagdenhuis Amsterdam

 

Kennis is Markt?

Als uitgangspunt voor het tweede Maagdenhuisdebat is gekozen voor het essay ‘Kennis is markt’ van Willem Schinkel. Hierin verdedigt Schinkel de stelling dat universiteit en markt steeds verder met elkaar verstrengeld zijn geraakt.

Het gevolg is dat de waarde van kennis tegenwoordig vrijwel uitsluitend wordt afgemeten aan de mate waarin het bijdraagt aan economische groei ofwel de verhoging van het bbp. Het kapitalisme, aldus Schinkel, is ‘cognitief’ geworden.

Dat heeft niet alleen gevolgen voor de wijze waarop en de taal waarin universiteiten het bestaande fonds aan kennis aan volgende generaties doorgeven, het heeft ook vergaande consequenties voor de arbeids- en inkomensverhoudingen. De ‘economisering’ van de universiteit en de opkomst van het ‘precariaat’ gaan volgens Schinkel hand in hand.

Is het waar dat creatieve industrie tegenwoordig een centrale rol speelt in de waardeketen van industriële productie? Wat voor rol spelen universiteiten en hogescholen in het op gang brengen van ‘vernieuwing en innovatie’ en welke partijen hebben daar het meeste baat bij? Wordt het inderdaad tijd, zoals Patricia Faasse en Barend van der Meulen stellen, voor ‘een omslag van “een universiteit voor iedereen”, naar “iedereen zijn universiteit”’? Welke rol speelt het cognitief kapitalisme hierin?