Internet of Things Days Rotterdam 2013, 9 – 12 april

Vier dagen lang debat en workshops met de vraag wat de impact is van IoT op mens en maatschappij.

 http://iotrotterdam.nl

Internet bestaat niet alleen uit mensen die willen e-mailen of kletsen via sociale media. Op de achtergrond is een hele andere conversatie aan de gang. Miljoenen apparaten ‘praten’ met elkaar om de fysieke wereld aan de gang te houden. Welkom op het Internet of Things.

Internet of Things is niet alleen een technologische ontwikkelingen maar vooral ook een maatschappelijke ontwikkeling. Technologie dringt ver door in ons dagelijks leven en alle domeinen in de samenleving.

Technologie gaat zorgen voor grote veranderingen, of het nou gaat om stedenbouw, zorg, dienstverlening of hoe mensen met elkaar omgaan. Dit is echter niet iets wat ons overkomt, maar ook iets waar we richting aan kunnen geven. Tijdens de Internet of Things Days Rotterdam komen sprekers, professionals, studenten en onderzoekers bijeen om hierover in debat te gaan. Welke kant moet het volgens jou op?

Zelfstandig

Het internet zoals we dat kennen bestaat nog maar zo’n 25 jaar. Net na de eerste ontwikkeling erva voorspelde Mark Weiser al dat door internet computers alomtegenwoordig in de omgeving zouden zijn en zelfstandig zouden gaan werken, zonder onze bemoeienis. Over dit Internet of Things, zoals Kevin Ashton dat in 1999 noemde, ontstaat nu een brede discussie. Denktanks denken na over de maatschappelijke implicaties, bedrijven zoeken naar zakelijke kansen en wetenschappers buigen zich over vraagstukken als privacy en veiligheid. De Europese Commissie verwacht dat het Internet of Things economische groei en sociaal welzijn zal bevorderen. Steden overal ter wereld onderzoeken hoe ze het stedelijke leven kunnen verbeteren en burgerinitiatieven kunnen versterken met allesdoordringende technologie en open data.

Bedreiging of kans?

Dit vormt het startpunt voor de Internet of Things Days Rotterdam: vier dagen lang vol discussies, projecten, presentaties en lezingen, elk met een positieve maar kritische benadering van de doelen en toepassingen van Internet of Things.

Er zijn ontwikkelingen gaande die raakvlakken hebben met Internet of Things, zoals Augmented Reality en 3D-printing. Zijn dat bedreigingen of kansen? We bepalen dat zelf; het is aan ons om te zorgen dat we controle houden en nieuwe manieren van leven en werken creëren.

Samen met de gemeente Rotterdam, Council, Kenniscenturm Creating 010 van Hogeschool Rotterdam, lokale bedrijven en onderzoeks- en onderwijsinstellingen presenteren we discussies en projecten vanuit twee overtuigingen:

  1. Het Internet of Things is er al, maar we willen beter begrijpen wat het precies is en hoe het werkt;
  2. Het Internet of Things is er in het belang van mensen: de technologie moet voorzien in mogelijkheden voor een beter leven dat van grotere betekenis voor hen is.

Programma

Op 9 april, de International Internet of Things Day, zal wethouder Korrie Louwes van de Gemeente Rotterdam de IoT Days Rotterdam openen in WORM. Verder staat die dag de bebouwde omgeving centraal in lezingen van nationale in internationale sprekers. Woensdag 10 tot en met vrijdag 12 april zijn op verschillende locaties in Rotterdam gratis toegankelijke lezingen en workshops. Vrijdagmiddag zal tijdens de afsluiting op alle sessies worden teruggekeken.

Het volledige programma is te vinden op: http://iotrotterdam.nl

Op de website zijn kaarten te bestellen voor 9 april (35 euro, studenten 17,50).