Ingrid Mulder spreker tijdens Smart City Expo Montreal, 26 maart 2015

Ingrid Mulder spreker tijdens Smart City Expo Montreal, 26 maart 2015

Met het thema ‘Citizens’ engagement for Smart Cities’ onderzoekt de conferentie hoe burgers een actievere rol in hun stad kunnen spelen. Ingrid Mulder is één van de uitgenodigde deskundigen op dit gebied die best practices bespreken op het gebied van stedelijke vernieuwing. Haar bijdrage aan de dialoog zal zich richten op het gezamenlijk ontwerpen van betekenisvolle publieke diensten en de transformerende rol van design voor maatschappelijke innovatie.

Meer informatie

Ingrid Mulder – Invited Speaker on citizens’ engagement at Smart City Expo Montreal, March 26, 2015

Focusing on “Citizens’ Engagement for Smart Cities”, the Smart City Expo Montreal examines how citizens can play a more active role in their city. Ingrid Mulder is one of the invited experts to discuss and identify best practices to build strong and prosperous urban policies. Her contribution to the dialogue will be on co-designing meaningful public services and the transformational role of design for social change.

More information