Evenement: Dag 2 van GovJam 2015

Na een lekker ontbijt en een energize dansje konden de teams weer beginnen aan de tweede dag. Nadat de teams gisteravond aan elkaar hadden gepresenteerd wat de essenties zijn van de complexe vraagstukken, werd er vanochtend juist het omgekeerde gedaan. De teams wordt gevraagd om na te denken over het omgekeerde van de vraagstukken. Als voorbeeld zou je als vraagstelling kunnen hebben “Hoe houden we Rotterdam schoon?” en het omgekeerde is “Hoe vervuilen we de stad Rotterdam?”. Op deze manier kijk je anders tegen het vraagstuk aan.

Daarna hebben de teams met elkaar nagedacht om aan de oplossingen te werken en wat zij moeten weten over de mensen uit de doelgroep. Aansluitend zijn zij de straat opgegaan om de data bij de bewuste doelgroepen te verzamelen. Zodra zij terugkomen op de locatie zullen zij aan de slag gaan met het analyseren van de data. De teams zullen middels een creatief proces ontwerpen maken om tegemoet te komen aan de wensen van de doelgroep.

In de avond zullen er prototypes gemaakt worden, die aan een kritisch review van servicedesignexperts onderworpen zullen worden.

Aan het eind van deze lange dag zullen er ter afsluiting pitches gehouden worden.

Morgen, donderdag 11 juni, zullen de oplossingen gepresenteerd worden, belangstellenden kunnen tickets reserveren voor deze presentaties.