Studium Generale lezing: Een innovatieve aanpak voor ‘Wicked problems’ door Anne Nigten

Dr. Anne Nigten, de nieuwe lector op de onderzoekslijn Smart and Inclusive Society, geeft een sneak preview van het onderzoek ‘Design in Network Ecologies’ waar Kenniscentrum Creating 010 mee bezig is.

Aan de hand van praktijkonderzoek en eigen ervaring spreekt Anne over complexe vraagstukken – wicked problems – en het belang van discipline overstijgende inzichten. Denk bijvoorbeeld aan grote uitdagingen die onlosmakelijk verbonden zijn met onze genetwerkte samenleving: Wat zijn de sociale implicaties en mogelijkheden van een smart city? Hoe geven we vorm aan de economische transitie van fossiele brandstof naar een circulaire economie?

Transdisplinair

Anne Nigten stelt dat dergelijke omvangrijke vraagstukken vragen om creatieve én transdisplinaire samenwerking. Ze licht de achtergrond van de concepten voor creatieve en transdisciplinaire innovatie nader toe en verbindt dit ook aan de mogelijkheden voor verschillende opleidingen van Hogeschool Rotterdam, en dan met name CMI. In deze lezing maakt Anne concepten en ontwikkelingen concreet aan de hand van projecten en experimenten waar zij de afgelopen jaren direct bij betrokken was.

Alle studenten en docenten die interesse hebben in dit onderwerp zijn van harte welkom bij de lezing en de daaropvolgende discussie!

Maandag 11 januari om 17.00 in het Auditorium van de WdKA (Wijnhaven 61, W0.116) – dit is een andere lokatie dan eerder vermeld!

Anne Nigten