Benoeming gastlector Willem Vermeend

Minister Kamp benoemt vijf topmensen ondernemers uit bedrijfsleven voor doorbraken met ICT

Brief | 17-04-2013

Minister Kamp van Economische Zaken heeft 5 topmensen uit het bedrijfsleven aangewezen die doorbraken gaan realiseren in het gebruik van ICT in onder meer het MKB en (top)sectoren. Naast oud-minister en internetondernemer Willem Vermeend zijn Erna Froon (Happy Customers), Mark Herbold (CEO ESRI Nederland), Rutger van Slobbe(lid Topteam Logistiek) en Daniël Ropers (directeur bol.com) aangesteld om in publiek privaat verband ICT-gebruik bij bedrijven te vergroten en daarmee innovatie te bevorderen en de concurrentiekracht van bedrijven te verbeteren.

In het rapport van het World Economic Forum (WEF) over “Information Technology” staat Nederland, na Finland, Singapore en Zweden, vierde als het gaat om het gebruik van ICT. Hiermee is Nederland twee plaatsen gestegen ten opzichte van 2012. Om deze positie verder te verbeteren is extra inspanning nodig. Zo moet bijvoorbeeld het gebruik van ICT bij onderzoek voor MKB-bedrijven toegankelijker worden gemaakt. MKB-bedrijven kunnen dan prototypes digitaal, goedkoper, beter en sneller testen en betere producten ontwikkelen. Het kabinet wil dat in 2017 burgers en bedrijven hun zaken met de overheid digitaal af kunnen handelen. Daarvoor is het nodig dat digitale voorzieningen niet alleen worden geïmplementeerd maar ook worden gebruikt.

Vermeend en Froon gaan zich samen inzetten voor het MKB. Herbold doet dit voor bedrijven die open (geografische) data willen (her)gebruiken. Van Slobbe zet zich in voor verbetering van informatie-uitwisseling in de logistieke sector en Ropers om belemmeringen weg te nemen voor achterblijvend gebruik van digitale overheidsvoorzieningen door burgers en bedrijven.