Anomaly, Crisis, Revolution – Studium Generale lezing

Maandag 6 oktober, 17.00, H5.314 (Wijnhaven 107)
 

Peter Troxler (lector Revolutie in de Maakindustrie) geeft op 6 oktober een lezing met als titel “Anomaly, Crisis, Revolution”. Deze lezing is de eerste in een serie lezingen over paradigm shifts.
 

Peter schrijft hierover:
Toen ik 2007 voor de eerste keer een Fab Lab binnenstapte was dat een vervelende én verrassende ervaring. Vervelend omdat de productietechnologie helemaal niet zo high-tech was als beloofd. En verrassend omdat de manier waarop de technologie werd gebruikt totaal anders was dan hoe ik geleerd had dat ‘het moest’, volgens de regels van “Dubbel: Taschenbuch für den Maschinenbau” dat het standaardwerk was geweest tijdens mijn studie technische bedrijfskunde.

3D printen, de makersbeweging en Fab Labs worden vandaag vaak als een ‘derde industriële revolutie’ beschouwd — in dat verhaal is ‘de maker’ de held die alle weerstand overwint door zijn creatieve perseveratie, een soort Marianne die de revolutionairen aanvoert. In de werkelijkheid zijn weinig Marianne’s te zien en beperkt dit revolutionaire geluid zich vooral tot marketingsmanifesten.

Toch is de verandering in de maakindustrie door het werken in Fab Labs en met 3D printers wel een paradigmaverschuiving — en in die zin een revolutie. Maar omdat de maakindustrie uit beeld is verdwenen is deze revolutie minder zichtbaar voor de buitenwereld.

In mijn lezing ga ik in op deze paradigmaverschuiving: waarom is 3D printing een nieuw paradigma? Waarom is de manier van werken in een Fab Lab revolutionair? En hoe gaat de industriële productieketen veranderen?

Iedereen is van harte welkom om de lezing bij te wonen!

Studium Generale CMI is een samenwerking tussen Creating 010 en het Honoursprogramma van CMI