Studium Generale lezing “Online Social Networks: just another way?”

Komala Mazerant, hoofddocente Communicatie geeft een Studium Generale lezing op maandag 1 februari om 17.00 in Wijnhaven 99 – 03.017/022

Online Social Networks: just another way?

door Komala Mazerant

De digitalisering van de samenleving heeft ons leven drastisch veranderd. Om FOMO*-klachten te voorkomen is onze smartphone altijd binnen handbereik. Via Facebook, Instagram en Twitter zijn we continu in contact met onze vrienden en kennissen. Deze online sociale netwerken hebben ook een significante invloed op de communicatie van organisaties. Het is voor consumenten immers heel makkelijk geworden om merkervaringen te delen.

Merkgerelateerde content vanuit de gebruiker is – onafhankelijk van tijd en plaats – altijd beschikbaar voor andere consumenten. Er wordt ook wel gesproken over consumer empowerment. Organisaties spelen hier op in met webcare teams, social media war rooms en online reputatie-adviseurs. Volgens verschillende auteurs overtreft de impact van user-generated content de traditionele marketing. Brian Solis wijdde er zelfs een boek aan met als titel ‘The end of business as usual’.

Maar is social media wel zo ontwrichtend als wordt gezegd? Zijn we daadwerkelijk anders gaan werken en benutten we de kracht van online netwerken inmiddels optimaal? Of is het gewoon een extra kanaal geworden binnen de bekende communicatiemiddelenmix? Tijdens de lezing op maandag 1 februari gaan we hier dieper op in.

* Fear Of Missing Out

Komala-Mazerant-Dubois