Missie

De creatieve industrie is erg aan het veranderen, zowel wat betreft organisatie als werkmethodes. Er is een ontwikkeling gaande van klassieke monodisciplinaire designbureaus, atelierkunstenaars en media- en ICT-bedrijven naar radicale multidisciplinariteit.

Creating 010 speelt in op de innovatieve ontwikkelingen in de regio Rotterdam, en draagt ook bij aan deze ontwikkelingen. De missie voor de komende jaren van het kenniscentrum Creating 010 bestaat uit het vervullen van een centrale rol in de transformatie van de vaak nog technisch, cultureel en bedrijfsmatig traditioneel opererende creatieve industrie tot een ‘smart industry’, en daarbij het opleiden van onze studenten tot ondernemers in deze industrie.

Creating 010 vertegenwoordigt de ontwikkeling tot multidisciplinariteit in de creatieve sector – niet alleen in de inhoud van ons onderzoek, maar ook in onze organisatie- structuur. We zijn een divers team, met onder- zoekslijnen, lectoren en docentonderzoekers die aan het kunst-, design- & ICT-onderwijs en aanverwante beroepssectoren verbonden zijn.

Vier hoofdthema’s

Door de bundeling van de lectoraten in het kenniscentrum is duidelijk geworden dat de lectoren, ondanks hun specialisaties en verbindingen met verschillende onderwijs- instituten en beroepsdomeinen, cruciale speerpunten van samenwerkingen en profile- ring delen. Deze kunnen worden samengevat in vier programmatische overeenkomsten:

• Participatie en co-creatie van de gebruiker

De gebruiker is geen consument, maar mede-ontwerper van het product. De functie van de kunstenaar/ontwerper verschuift naar producent/ontwerper van systemen waarin de gebruiker kan parti- ciperen.

• Bottom-up denken

Makers en doelgroep zijn niet slechts individuen, maar vormen samenhangende groepen. Het product wordt in een groep ontwikkeld, het stimuleert de samenhang van de groep en faciliteert het samen- werken.

• Betekenisvol ontwerpen

Kunsten, ontwerp en media ICT creëren meerwaarde voor de samenleving en faciliteren communicatie.

• Cultureel divers

Rotterdam is een grote, cultureel diverse stad in brede (dus niet alleen multi- etnische) zin. Deze diversiteit kan ook als rijkdom en kracht van artistieke creatieve vernieuwing worden beschouwd.