Tony Busker

Tony Busker

Docent-onderzoeker

Tony is docent Informatica en Informatie architectuur. Tony’s
hoofdtaak is de ontwikkeling van een Rotterdam Open
Data Store (2.0) ten behoeve van de Rotterdam Open Data
projecten. Daarnaast is Tony actief bij het Ministerie van
Veiligheid en Justitie en vanuit die rol betrokken bij het
ontwerpen en implementeren van architecturen ten behoeve
van open data.