Sunil Choenni

Sunil Choenni

Lector

Sunil is verantwoordelijk voor de onderzoekslijn Big Data/Open Data, in aansluiting aan speerpunten van de agenda Topteam Creatieve Industrie. Verder houdt hij de ontwikkelingen bij op het vakgebied en draagt zorg voor het acquireren van onderzoeksprojecten (zoals Open Data, WRR: analyse van overheidsbestanden)en het publiceren van belangwekkende resultaten en het houden van presentaties (zie appendix voor publicaties) en het begeleiden  van onderzoekers bij de kenniskring/het kenniscentrum.