Peter Troxler

Peter Troxler

Lector

Lector, de revolutie van de maakindustrie

Onder de titel “revolutie van de maakindustrie” onderzoekt Peter de impact van nieuwe, directe digitale productie technologieën en methoden (zoals Fab Labs en 3D printen) op ontwerpen en produceren. Deze technologiëen en methoden leiden ertoe dat er een nieuwe type van maakindustrie in opkomst is: local en genetwerkt. En ook de bestaande industrie maakt gebruik van deze nieuwe paradigma’s en technologieën.

Deze ontwikkeling heeft gevolgen voor twee belangrijke resources van de industrie — personeel en locaties. Nieuwe praktijken in de industrie – maar ook in onderzoek en ontwikkeling – vereisen nieuwe vaardigheden, attitudes en kennis bij de medewerkers. En nieuwe patronen in de industrie veranderen de eisen voor de locaties waar productie plaats vindt wat gevolgen heeft voor de stedelijke ontwikkeling en ruimtelijke ordening.

Het onderzoek heeft betrekking op de vier domeinen onderzoek, onderwijs, bedrijfsleven en Rotterdam

  • Onderzoek (implicaties): explore, explain, extrapolate
  • Onderwijs (hogeschool): cross-disciplinaire educatie, toegepast onderzoek
  • Bedrijven (toepassingen): kansen en bedreigingen, business modellen, innovatie, samenwerkingsverbanden
  • Rotterdam (stadontwikkeling): stad Rotterdam; creative industrie en gerelateerde maakindustrie; haven (logistiek, onderhoud, (marine) engineering)

Het lectoraat is een cross-over met het Kenniscentrum Duurzame HavenStad.